Identyfikator artykułu : 00271687 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Podczas konfiguracji początkowej pewne głośniki nie łączą się z modułem sterującym

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli nie można połączyć modułu sterującego i głośników, postępuj zgodnie z instrukcjami z tego artykułu.

  Uwaga: Szczegółowych informacji należy szukać w instrukcji obsługi produktu lub Przewodniku pomocniczym (HT-A9).

  Zresetuj moduł sterujący i wszystkie cztery głośniki

  Zresetuj moduł sterujący

  Aby zresetować moduł sterujący, na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk (zasilania). Przywrócone zostaną ustawienia początkowe.

  Uwagi:

  • Tymczasowe umieszczenie modułu sterującego i wszystkich czterech głośników w małej odległości może ułatwić resetowanie urządzeń. Kiedy moduł sterujący i wszystkie cztery głośniki połączą się, możesz je umieścić w poprzednich miejscach.
  • Rozpoczęcie resetowania i uruchomienie modułu sterującego następuje dopiero po pewnym czasie.

  Zresetuj wszystkie cztery głośniki

  1. Aby zresetować głośnik, na co najmniej 10 sekund naciśnij przycisk  (zasilania) na spodzie głośnika.
  2. Wskaźnik zasilania głośnika zacznie powoli migać na czerwono i rozpocznie się resetowanie.
  3. Po zakończeniu resetowania wskaźnik zasilania głośnika na przemian miga na zielono i pomarańczowo.
  4. Kiedy resetowanie zakończy się i zgaśnie wskaźnik zasilania, odłącz od głośnika przewód zasilający, po czym podłącz go na nowo.

  Wybierz ustawienia początkowe

  1. Naciśnij przycisk zasilania na pilocie dostarczonym z zestawem głośnikowym, aby włączyć zestaw.
  2. Na ekranie telewizora sprawdź, czy łączenie modułu sterującego i czterech głośników dobiegło końca.
   Uwaga: Moduł sterujący i głośniki połączą się automatycznie.
  3. Dokończ konfigurację początkową, wykonując polecenia z ekranu.