Czy aparatów i obiektywów APS-C i pełnoklatkowych można używać wymiennie? (Mocowanie α typu E)

  Aparaty i obiektywy są wymienne, ale w zależności od kombinacji korpusu i obiektywu mogą występować pewne ograniczenia.

  Legenda:
  ✓: zgodność
  —: brak zgodności

   
  Pełna klatka
  Obiektywy z nazwą zaczynającą się od FE.
  Przykład: FE 24–70 mm F2.8 GM (SEL2470GM)

  APS-C
  Obiektywy z nazwą zaczynającą się od E.
  Przykład: E 35 mm F1.8 OSS (SEL35F18)

  Pełna klatka
  Seria ILCE-7 itp.
  ✓ *1

  APS-C
  Seria ILCE-6000,
  seria NEX itp.

  *1 Rejestracja w formacie APS-C lub Super 35 mm. Kąt widzenia taki jak podczas zdjęć z użyciem przetwornika obrazu APS-C.

  Szczegółowe informacje o nazwach obiektywów podano na poniższej stronie.
  Co oznaczają litery i liczby w nazwie obiektywu?

  Użycie obiektywów APS-C na korpusach pełnoklatkowych

  Format zdjęć można ustawić w aparacie. Domyślnym ustawieniem jest Automat.
  Uwaga: Jeśli występuje winietowanie, przyczyną może być ustawienie opcji APS-C/Super 35 mm na Wył. Sprawdź ustawienie.

  Ustawienia fotografowania APS-C S35 (Super 35 mm)

  • ILCE-7M4, ILCE-1 lub ILCE-7SM3
   MENU → (Fotografowanie) → Jakość obrazuAPS-C S35 Fotograf.
  • ILCE-7RM5, ILCE-7CR, ILCE-7CM2 lub ZV-E1
   MENU → (Fotografowanie) → Jakość ob./nagr.APS-C S35 Fotograf.
  • ILCE-9M2, ILCE-9, ILCE-7RM4, ILCE-7C, ILCE-7RM3 lub ILCE-7M3
   MENU → (Ustawienia fotograf.1) → APS-C/Super 35mm
  • Inne modele
   MENU → (Ustawienia niestandard.) → APS-C/Super 35 mm lub Przech. w roz. APS-C.

  Opis ustawień

  Wł.:
  Wykonywanie zdjęć w rozmiarze odpowiadającym formatowi APS-C lub filmowanie w rozmiarze odpowiadającym formatowi Super 35mm.
  Automatyczne:
  Automatyczny dobór rozmiaru rejestrowanego obrazu do obiektywu i ustawień aparatu.
  Wył.:
  Rejestracja obrazu zawsze w rozmiarze pełnoklatkowym.
  Uwaga: Ustawienia aparatów ILCE-7RM3 i ILCE-7M3 opisano poniżej.
  APS-C S35 Nagrywanie:
  Określa, czy aparat automatycznie określa rozmiar rejestrowanego obrazu w zależności od obiektywu. (Automatyczne/Ręczny
  APS-C S35 Nagr.: Ręczny:
  Określa, czy po ustawieniu opcji APS-C S35 Nagrywanie na Ręczny obraz ma być rejestrowany w rozmiarze APS-C/Super 35 mm. (Wył./Wł.

  UWAGA:
  • Kiedy opcja APS-C/Super 35 mm zostanie ustawiona na Wył., w pewnych przypadkach nie można prawidłowo wykonywać zdjęć obiektywem APS-C.
  • Przy pewnych ustawieniach rejestracji obrazu, na przykład podczas nagrywania filmu 4K, dostępne jest tylko ustawienie Wył. Szczegółowych informacji należy szukać w przewodniku pomocniczym do aparatu.

  Informacje o zgodności korpusów z obiektywami

  Dostępność pewnych funkcji może ulec ograniczeniu ze względu na kombinację używanego korpusu i obiektywu.
  Szczegółowe informacje o zgodności podano na poniższej stronie.

  Obiektywy — informacje o zgodności