Przed użyciem obiektywu

  Tu znajdziesz informacje, które pozwolą Ci przygotować się do użycia obiektywów.

  Wymiana obiektywu

  Przed wymianą obiektywu wyłącz aparat. Szybko wymień obiektyw w miejscu, w którym nie występuje zapylenie.

  Poniżej pokazujemy, jak wymienić krótki zoom (SELP1650) na długi (SEL55210) — oba te obiektywy pochodzą z zestawu ILCE-6400Y (zestawu z dwoma obiektywami zmiennoogniskowymi).

  1. Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Aby ułatwić sobie założenie przykrywki na zdejmowany obiektyw, obluzuj tylną przykrywkę na zakładanym obiektywie.
  2. Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowywania obiektywu, obróć obiektyw w lewo względem przodu aparatu i zdejmij go.


  3. Załóż obluzowaną w kroku 1 tylną przykrywkę na zdjęty obiektyw.
  4. Dopasuj wskaźniki montażowe na aparacie i na obiektywie, po czym obracaj obiektyw w prawo względem przodu aparatu, aż usłyszysz kliknięcie.
   Aby zapobiec przedostaniu się kurzu do wnętrza korpusu, obróć go przodem do dołu.
   Zakładając obiektyw, nie naciskaj przycisku zdejmowania obiektywu.


  Osłony obiektywu

  Zalety osłon obiektywu

  Osłony obiektywu zatrzymują światło z zewnątrz i pomagają uniknąć niepożądanych efektów, takich jak odblaski czy „duszki”.
  Warto ich używać także dlatego, że lepiej chronią obiektyw.
  Używaj osłony dostarczonej z obiektywem, która jest zaprojektowana do tego modelu obiektywu.

  Uwaga: Zdejmij osłonę obiektywu, jeśli zamierzasz robić zdjęcia z lampą błyskową. Unikniesz wówczas blokowania światła z lampy, które mogłoby się objawić cieniami na zdjęciu.

  Zakładanie osłony obiektywu

  Przed rozpoczęciem zdjęć upewnij się, że osłona obiektywu jest poprawnie założona. Niewłaściwie założona osłona może nie spełniać swojej funkcji i być widoczna na zdjęciach.

  Uwaga: Osłonych pewnych obiektywów, na przykład SEL1224G, są zamontowane na stałe.

  1. Na osłonie obiektywu znajduje się czerwona kropka i nieco dłuższa czerwona linia. Dopasuj tę czerwoną linię do czerwonej linii (wskaźnika osłony obiektywu) na obiektywie i nałóż osłonę obiektywu na obiektyw.
   Niektóre obiektywy i osłony obiektywów nie mają tych oznaczeń. W takim przypadku ustawiaj osłonę obiektywu tak, by część między oznaczeniem modelu a logo znalazła się przy części obiektywu odpowiadającej godzinie 12 na zegarze.
   Zdjęcie A (przedstawiające wskaźnik osłony obiektywu w postaci czerwonej linii), B (czerwona kropka na osłonie obiektywu) i C (czerwona linia na osłonie obiektywu)
   • A: Wskaźnik osłony obiektywu (czerwona linia)
   • B: Czerwona kropka na osłonie obiektywu
   • C: Czerwona linia na osłonie obiektywu

   Zdjęcie D (wskaźnik osłony obiektywu w postaci czerwonej linii) i E (czerwona linia na osłonie obiektywu)
   • D: Wskaźnik osłony obiektywu (czerwona linia)
   • E: Czerwona linia na osłonie obiektywu
  2. Obróć osłonę obiektywu we wskazaną stronę, aby wskaźnik osłony obiektywu (czerwona linia) znalazł się naprzeciwko czerwonej kropki na osłonie obiektywu i rozległo się kliknięcie.
   Jeśli czerwona kropka znajduje się w innym miejscu lub jeśli osłona obiektywu jest przekrzywiona, powtórz tę czynność.


  Przechowywanie osłon obiektywu

  Aby schować osłonę po zakończeniu zdjęć, zdejmij ją z obiektywu, obróć w przeciwną stronę i ponownie załóż.

  Filtry

  Kołowe filtry polaryzacyjne osłabiają odblaski, filtry ND zmniejszają ilość przepuszczanego światła, a ochraniacze wielopowłokowe (MC) stanowią zabezpieczenie obiektywu.
  Zanim kupisz filtr, sprawdź jego średnicę.

  Sprawdzanie średnicy filtra

  Wśród napisów na obiektywie znajdziesz symbol Ø, a po nim liczbę. Oznacza ona średnicę filtra. W przypadku obiektywu pokazanego poniżej średnica filtra wynosi 72 mm.

  Obiektyw

  Przegląd typowych filtrów

  • Ochraniacze wielopowłokowe (MC)
   Te filtry chronią obiektyw przez kurzem i porysowaniem.
  • Kołowe filtry polaryzacyjne
   Filtry te tłumią odbicia światła od wody i szkła. Mogą ponadto zwiększyć intensywność koloru lasu, zbiornika wodnego czy błękitnego nieba i nadać obrazowi większy kontrast.
   Przykład
   Zdjęcie
   Bez filtra
   Zdjęcie
   Z filtrem
  • Filtry ND
   Te filtry przydają się, gdy np. chcemy wydłużyć czas otwarcia migawki w jaskrawym oświetleniu.
   Filtr ND pozwala zmniejszyć ilość światła bez zmiany kolorów.
   Przykład
   Zdjęcie
   Bez filtra
   Zdjęcie
   Z filtrem

  Uwaga: Filtry ND przydają się zwłaszcza do filmowania.
  Zasadą przy nagrywaniu filmów jest utrzymywanie stałego czasu otwarcia migawki.
  W jasnych miejscach, w których otwarcie przysłony w celu rozmycia tła spowodowałoby prześwietlenie obrazu, filtry ND pozwalają zmniejszyć ilość światła bez korygowania czasu otwarcia migawki, a w rezultacie dokonywać nagrań ze standardową ekspozycją.