Podstawowe informacje o obiektywach

  Oto podstawowa wiedza potrzebna przy wyborze obiektywu.

  Ogniskowa i kąt widzenia

  Co należy wiedzieć o ogniskowej

  Ogniskowa to odległość między środkiem układu optycznego obiektywu a przetwornikiem obrazu. Wyrażana jest w milimetrach (np. 20 mm lub 100 mm) i zależy od modelu obiektywu.
  Różne wartości ogniskowej rozszerzają lub zwężają pole widzenia, nazywane również kątem widzenia. Przy mniejszej ogniskowej pole widzenia jest szersze, a przy większej — węższe.

  Jak zmienia się kąt widzenia w zależności od ogniskowej

  Zdjęcie
  24 mm
  Zdjęcie
  35 mm
  Zdjęcie
  50 mm
  Zdjęcie
  70 mm

  Różnice w wyglądzie w zależności od ogniskowej

  Obiektywy nazywane „standardowymi” mają kąt widzenia około 47°. Taki kąt uważa się za zbliżony do pola widzenia człowieka. Ogniskowa takich obiektywów wynosi około 50 mm.
  Obiektywy szerokokątne mają szerszy kąt widzenia, a teleobiektywy — węższy. Nie ma jednak ścisłych norm dla tych terminów.

  Przykłady różnych wyglądów obrazu przy różnych ogniskowych

  Jeśli zmieniamy ogniskową, ale utrzymujemy stałą wielkość głównego motywu (w tym przypadku osoby), obiektyw szerokokątny rozszerza tło, wzmacniając wrażenie perspektywy.
  W przypadku teleobiektywu widać będzie mniej tła; mniejsza będzie się też wydawała odległość między głównym motywem a tłem.
  Wybór rodzaju obiektywu wpływa również na wygląd głównego motywu. Obrazy z obiektywów standardowych uważa się za analogiczne z naszym postrzeganiem świata.

  Zdjęcie
  Szerokokątny (24 mm)
  Zdjęcie
  Standardowy (50 mm)
  Zdjęcie
  Teleobiektyw (105 mm)

  Pełna klatka i APS-C

  Prostokątny element aparatu widoczny po zdemontowaniu obiektywu to przetwornik obrazu. W zależności od rozmiaru przetworniki określa się mianem pełnoklatkowych lub APS-C.

   Rozmiar APS-C
  Przetwornik obrazu
  Pełna klatka
  Przetwornik obrazu
  Pełna klatka
  Przetwornik obrazu

  Kąt widzenia zależy nie tylko od ogniskowej obiektywu, lecz także od rozmiaru przetwornika.

  Przykładowo, jeśli użyjemy obiektywu o ogniskowej 50 mm na aparacie APS-C, uzyskany kąt widzenia będzie odpowiednikiem ogniskowej około 75 mm. W porównaniu z użyciem na aparacie pełnoklatkowym rośnie zatem ogniskowa (zbliżenie).
  Odpowiednik ogniskowej po zamontowaniu obiektywu na aparacie APS-C opisuje się jako „odpowiednik dla formatu 35 mm” lub „w przeliczeniu na format 35 mm” i oblicza, mnożąc ogniskową przez 1,5.

  Różnica między pełną klatką a APS-C

  Zdjęcie
  Pełna klatka
  Zdjęcie
  APS-C

   Mocowanie typu A i typu E

  W aparatach α stosowane są dwa standardy mocowania (gniazda na obiektyw): typu A i typu E.
  Gniazda te umożliwiają połączenie obiektywu z korpusem aparatu. Dobór odpowiedniej kombinacji umożliwi wymianę danych między aparatem a obiektywem i wykonywanie zdjęć.

  Mocowanie typu A rozpoznamy po pomarańczowym wskaźniku montażowym
  Mocowanie
  Mocowanie typu E rozpoznamy po białym wskaźniku montażowym
  Mocowanie
  Mocowanie typu E rozpoznamy po białym wskaźniku montażowym
  Mocowanie

  • A: mocowanie (gniazdo na obiektyw)

  Gniazda na obiektyw typu A i typu E mają różne rozmiary i nie są bezpośrednio zgodne. Można jednak użyć adaptera zapewniającego zgodność obiektywów z mocowaniem typu A z korpusami z mocowaniem typu E. Nie można natomiast używać obiektywów z mocowaniem typu E na korpusach z mocowaniem typu A.
  Szczegółowe informacje o zgodności między mocowaniem typu A a mocowaniem typu E podano na poniższej stronie.

  Zgodność między mocowaniem typu A a mocowaniem typu E

  Użytkownicy aparatów z mocowaniem typu E rozważający zakup kolejnego obiektywu powinni wybierać obiektywy z mocowaniem typu E, które można zamontować bezpośrednio na korpusie.
  O tym, czy obiektyw ma mocowanie typu E, informuje nazwa i oznaczenie modelu obiektywu. Szczegóły podano w następnym akapicie.

  Nazwy obiektywów i oznaczenia modeli

  Identyfikację obiektywu umożliwia jego nazwa i oznaczenie modelu. W poniższych przykładach nazwa obiektywu informuje o ogniskowej w milimetrach, po której w nawiasie podana jest nazwa modelu.

  • Przykład oznaczenia na obiektywie stałoogniskowym
   FE 35 mm F1.8 (SEL35F18F)
  • Przykład oznaczenia na obiektywie zmiennoogniskowym
   FE 24–70 mm F2.8 GM (SEL2470GM)

  Oznaczenia modelu pozwalają określić:

  • rodzaj mocowania obiektywu (typu A lub typu E)
  • serię obiektywu (typu G, G Master lub ZEISS)
  • czy obiektyw jest przeznaczony do makrofotografii
  • rodzaj obiektywu (zmienno- lub stałoogniskowy)
  • ogniskową
  • wartość F w przypadku obiektywu stałoogniskowego

  Nazwa obiektywu zawiera ponadto następujące informacje:

  • format obiektywu (pełnoklatkowy lub APS-C)
  • wartość F w przypadku obiektywu zmiennoogniskowego
  • wbudowane funkcje, takie jak stabilizacja obrazu

  Dalsze informacje o nazwach obiektywów i oznaczeniach modeli podano na poniższej stronie.

  Co oznaczają litery i liczby w nazwie obiektywu?