Identyfikator artykułu : 00266122 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Program HAP Music Transfer na komputer macOS nie pozwala przesyłać plików

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jak użyć programu HAP Music Transfer do przesyłania plików z komputera z systemem macOS 11.3.1 lub nowszym?

  W przypadku problemów z przesyłaniem plików z programu HAP Music Transfer w komputerze z systemem macOS 11.3.1 lub nowszym należy wykonać poniższe czynności, aby zmienić w odtwarzaczu wersję SMB.
  UWAGA: najpierw sprawdź, czy oprogramowanie odtwarzacza i program HAP Music Transfer są zaktualizowane do najnowszych wersji.

  1. Kiedy odtwarzacz pozostaje w trybie gotowości, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME, po czym naciśnij przycisk zasilania. Pojawi się ekran Special Mode (Tryb specjalny).
  2. Obracając pokrętło, wybierz opcję SMB Version (wersja SMB). Naciśnij przycisk ENTER.
  3. Obracając pokrętło, zmień ustawienie 1.0 - 3.1.1 (domyślne) na 1.0. Naciśnij przyciskENTER.
  4. Z powrotem pojawi się ekran Special Mode (Tryb specjalny). Obracając pokrętło, wybierz Restart. Naciśnij przycisk ENTER.

  Po restarcie urządzenia używaj programu HAP Music Transfer do przesyłania plików.