Identyfikator artykułu : 00266299 / Ostatnia modyfikacja : 26.07.2023Drukowanie

Podczas ładowania bezprzewodowego wskaźnik ładowania miga na czerwono.

    Jeśli bezprzewodowa podstawka ładująca stanie się za ciepła z powodu ładowania lub temperatury otoczenia, wskaźnik na etui z funkcją ładowania dwukrotnie miga na czerwono. Oznacza to, że temperatura wewnątrz etui z funkcją ładowania jest za wysoka, a ładowanie zostało wstrzymane w celu ochrony akumulatora. W takim przypadku zdejmij etui z funkcją ładowania z bezprzewodowej podstawki ładującej, pozwól mu wystygnąć w temperaturze pokojowej, po czym rozpocznij ładowanie.

    Wskazówki dotyczące użycia bezprzewodowej podstawki ładującej

    • Jeśli etui z funkcją ładowania jest niedokładnie umieszczone na bezprzewodowej podstawce ładującej, ładowanie może zostać spowolnione lub przerwane, a etui z funkcją ładowania może łatwo się nagrzać. Informacji o sposobie prawidłowego ustawiania etui z funkcją ładowania na podstawce ładującej należy szukać w instrukcji obsługi podstawki.
    • Na czas ładowania należy zdjąć z etui z funkcją ładowania wszystkie przymocowane do niego przedmioty (np. osłonę).  Ze względu na materiał osłony, jej grubość lub obecność obcych przedmiotów, które dostały się między etui z funkcją ładowania a osłonę, ładowanie może przebiegać nieprawidłowo i spowodować pożar, poparzenia lub obrażenia.