Identyfikator artykułu : 00265033 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Funkcja „Sterowanie zasilaniem H.S.” — czym jest i jak jej używać?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Co to jest „Sterowanie zasilaniem H.S.”?

  Sterowanie zasilaniem H.S. to funkcja przeciwdziałająca zmniejszeniu wydajności i pogorszeniu stanu baterii.

  Jeśli podczas gry telefon jest podłączony do ładowarki, funkcja „Sterowanie zasilaniem H.S.” dostarcza zasilanie bezpośrednio do obwodów telefonu, z pominięciem ładowania baterii. Zmniejsza to obciążenie termiczne i pozwala zachować wydajność urządzenia podczas gry oraz zapewnić dobry stan baterii przez dłuższy czas.
  UWAGA: po włączeniu tej funkcji bateria nie jest ładowana.

  Jak wyłączyć funkcję „Sterowanie zasilaniem H.S.”?

  Aby wyłączyć funkcję Sterowanie zasilaniem H.S. podczas ładowania baterii:

  1. Kiedy włączona jest gra i tryb Pomocnik gracza, stuknij ikonę (pływającą ikonę Pomocnik gracza).
  2. Z wyświetlonego menu wybierz Tryb gry.
  3. Włącz/Wyłącz funkcję „Sterowanie zasilaniem H.S.”.