Identyfikator artykułu : 00268709 / Ostatnia modyfikacja : 07.10.2021

Promocja BRAVIA z kodem do PlayStation Store

  Promocja BRAVIA z kodem do PlayStation Store

   

  1. Jak skorzystać z promocji?

  2. Kiedy otrzymam kod promocyjny?

  3. Jakie warunki musi spełniać poprawny dowód zakupu?

  4. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że numer seryjny nie został rozpoznany. Dlaczego?

  5. W jakich formatach można przesyłać dokumenty w procesie rejestracji? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące objętości?

  6. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

  7. Kupiłam(-em) produkt kilka tygodni przed/po okresie promocji. Czy firma Sony może wyjątkowo przyjąć moje zgłoszenie?

  8. Przesłałam(-em) dowód zakupu i inne dokumenty pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie zgłoszenia.

  9. Nie otrzymałam(-em) żadnych wiadomości e-mail z nowymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia. Jak mogę sprawdzić jego status?

  10. Kiedy próbuję zarejestrować online udział w tej promocji, napotykam problemy. Do kogo się z tym zwrócić?

  11. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi?

  12. Jak wykorzystać kod?

   

  1. Jak skorzystać z promocji?

  KROK 1

  Aby otrzymać 400 złotych do wykorzystania w serwisie PlayStation™Store, w okresie od 7 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r. kup u jednego ze sprzedawców uczestniczących w promocji telewizor objęty promocją.

  KROK 2

  Wejdź na stronę internetową promocji i kliknij przycisk „Dokonaj zgłoszenia”, aby się zarejestrować. Zgłoszenia można dokonać w okresie od daty zakupu do 31 grudnia 2021 r.

  KROK 3

  Zaloguj się na konto My Sony lub utwórz je, po czym wypełnij formularz udziału w promocji, podając następujące informacje:

  · Dane produktu: model, numer seryjny, data zakupu i nazwa autoryzowanego punktu sprzedaży

  · Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu

  · Dowód zakupu

  Zdjęcie ekranu telewizora z wyraźnie widocznym numerem seryjnym i identyfikatorem urządzenia. Aby je zrobić, musisz wyświetlić menu telewizora przyciskiem [Help] na pilocie i wybrać kolejno [Stan i diagnostyka] > [OK] > [Informacje o systemie] > [OK]. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać, klikając ten link: https://www.sony.pl/electronics/support/articles/00248604

  Po wprowadzeniu tych informacji kliknij przycisk „Wyślij”.

  KROK 4

  Po wysłaniu formularza pojawi się strona z potwierdzeniem, a na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację. Wiersz tematu tej wiadomości będzie zawierał 8-cyfrowy kod rejestracji. Kod ten pełni rolę numeru referencyjnego w przypadku pytań dotyczących tej promocji.

  KROK 5

  Jeśli zgłoszenie spełnia wymogi zawarte w regulaminie promocji, w ciągu 20 dni roboczych od daty zgłoszenia otrzymasz dwa kody, każdy o wartości 200 złotych, do wykorzystania w PlayStation Store. Prosimy także o sprawdzanie zawartości folderu ze spamem. Status zgłoszenia można sprawdzić, klikając link „Sprawdź status zgłoszenia” na stronie głównej promocji.

   

  2. Kiedy otrzymam kod promocyjny?

  Staramy się wysyłać kody promocyjne PlayStation Store w ciągu 20 dni roboczych od weryfikacji zgłoszenia. W razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostaną one dostarczone jak najszybciej w terminie późniejszym. Uwaga: nie chodzi tu o 20 dni roboczych od rejestracji. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za sprzedawców przekazujących klientom błędną informację, jakoby mieli oni otrzymać kod w ciągu 20 dni roboczych daty zakupu, lub inne błędne informacje dotyczące terminu. Przypominamy, że podanie niepełnych lub nieprawidłowych informacji może skutkować opóźnieniem weryfikacji i wypłaty, prosimy więc o podanie wszystkich wymaganych informacji i zadbanie o ich poprawność.

   

  3. Jakie warunki musi spełniać poprawny dowód zakupu?

  Na poprawnym dowodzie zakupu muszą być zamieszczone następujące informacje:

  1- Nazwa autoryzowanego punktu sprzedaży.

  2- Data zakupu.

  3- Nazwa produktu.

  4- Numer NIP sprzedawcy.

  Jeśli dostarczone dokumenty nie będą spełniały powyższych kryteriów, zgłoszenie może zostać odrzucone.

   

  4. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że numer seryjny nie został rozpoznany. Dlaczego?

  Prosimy o sprawdzenie, czy w podanym numerze seryjnym nie ma błędu. Jeśli jest on poprawny, posiadany model może nie być objęty tą promocją.

   

  5. W jakich formatach można przesyłać dokumenty w procesie rejestracji? Czy są jakieś ograniczenia dotyczące objętości?

  Rozmiar pliku nie może przekraczać 5 MB. Przesyłać można tylko pliki w standardowych formatach JPG, JPEG, PNG i PDF.

   

  6. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

  Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości. Będziemy wówczas mogli zweryfikować możliwość udziału w promocji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 14 dni nie możemy zagwarantować przekazania kodu promocyjnego.

   

  7. Kupiłam(-em) produkt kilka tygodni przed/po okresie promocji. Czy firma Sony może wyjątkowo przyjąć moje zgłoszenie?

  Zgłoszenia dotyczące tej promocji możemy przyjmować wyłącznie od klientów, którzy dokonali zakupu produktu w okresie wskazanym w Regulaminie.

   

  8. Przesłałam(-em) dowód zakupu i inne dokumenty pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie zgłoszenia.

  W takim przypadku zgłoszenie nie zostanie niestety uznane za prawidłowe do czasu dokonania go poprzez stronę internetową, która umożliwia załączenie dowodu zakupu, lub przesłania dowodu zakupu w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą kod uczestnictwa. Wnioski przesłane pocztą nie będą przyjmowane.

   

  9. Nie otrzymałam(-em) żadnych wiadomości e-mail z nowymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia. Jak mogę sprawdzić jego status?

  Po przesłaniu zgłoszenia automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Kolejna wiadomość wysyłana jest po zaakceptowaniu zgłoszenia. Jeśli potrzebujemy dodatkowych informacji, powiadamiany o tym w kolejnej wiadomości. Prosimy o sprawdzanie zawartości folderów spamu / wiadomości-śmieci w skrzynce pocztowej. Dodatkowo, status zgłoszenia można sprawdzić, klikając ten link i podając kod zgłoszenia otrzymany w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

   

  10. Kiedy próbuję zarejestrować online udział w tej promocji, napotykam problemy. Do kogo się z tym zwrócić?

  W sprawie pomocy przy wysyłaniu zgłoszenia lub przekazania informacji o problemach prosimy skontaktować się z naszym działem pomocy przy użyciu tego linku. W przypadku problemów z wykorzystaniem kodu promocyjnego w sklepie PlayStation Store, prosimy o kontakt z jego działem pomocy pod adresem https://www.playstation.com/pl-pl/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/

   

  11. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi?

  Z naszymi zasadami wykorzystywania danych klienta można zapoznać się, klikając ten link.

   

  12. Jak wykorzystać kod?

  Wejdź na https://my.playstation.com/

  Zaloguj się na konto PlayStation Network lub utwórz nowe.

   Wybierz menu konta, klikając obraz profilowy w prawym górnym rogu.

  Kliknij „Wykorzystaj kody”.

  Wprowadź 12-cyfrowy kod promocyjny.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania kodu, kliknij tutaj.

  Aby wykorzystać drugi kod, trzeba powtórzyć tę procedurę.