Identyfikator artykułu : 00260846 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021

Jak przesyłać ekran aplikacji Netflix na telewizor przy użyciu funkcji Google Cast

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby można było przesyłać ekran aplikacji Netflix z telefonu komórkowego lub tabletu na telewizor przy użyciu funkcji Google Cast, muszą być spełnione dwa warunki.

    1. Upewnij się, że telefon komórkowy lub tablet jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi co telewizor. Sprawdź także, czy telefon komórkowy lub tablet jest podłączony do sieci Wi-Fi, a nie sieci komórkowej.
    2. Zaloguj się na to samo konto Netflix ze wszystkich urządzeń, które będą używane przy przesyłaniu ekranu. Przykład: telefon komórkowy i telewizor lub tablet i telewizor. Netflix umożliwi przesyłanie ekranu tylko w przypadku użycia tego samego konta.