Identyfikator artykułu : 00260836 / Ostatnia modyfikacja : 27.01.2022Drukowanie

Co zrobić, gdy aplikacja Netflix zatrzyma się na ekranie wczytywania?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Jeśli aplikacja Netflix zatrzyma się na ekranie wczytywania, spróbuj wyłączyć telewizor, włączyć go i ponownie uruchomić aplikację. Ta prosta czynność rozwiązuje większość problemów.

    Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, Wymuś zatrzymanie tej aplikacji i spróbuj ponownie.

    Aby wymusić zatrzymanie aplikacji Netflix