Identyfikator artykułu : 00257501 / Ostatnia modyfikacja : 21.04.2021

Po aktualizacji systemu do wersji Android 11 nie działa odblokowywanie odciskiem palca

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przepraszamy za problemy z działaniem funkcji odblokowywania odciskiem palca. Mamy świadomość tego problemu i wkrótce opublikujemy rozwiązanie.

  Do czasu wydania odpowiedniej poprawki oprogramowania prosimy o korzystanie z poniższego doraźnego rozwiązania. 

  Ponowne uruchamianie

  Jak uruchomić ponownie urządzenie

  • Naciśnij klawisz zasilania i trzymaj go dotąd, aż pojawi się menu. 
  • Stuknij opcję Uruchom ponownie
  • Sprawdź, czy problem został doraźnie rozwiązany.

  Uwaga: jeśli ponowne uruchomienie urządzenia nie pomaga, przejdź do następnego rozwiązania.

  Wymuś ponowne uruchomienie

  Aby wymusić ponowne uruchomienie urządzenia

  • Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilaniaklawisz zwiększania głośności, zaczekaj, aż urządzenie zawibruje, po czym puść klawisze. Urządzenie uruchomi się ponownie.
  • Sprawdź, czy problem został doraźnie rozwiązany.