Identyfikator artykułu : 00255098 / Ostatnia modyfikacja : 29.12.2020

Użycie programu Imaging Edge Webcam powoduje zamknięcie programu Microsoft Teams

    Program komputerowy Microsoft Teams nie współpracuje obecnie z programem Imaging Edge Webcam.
    Aby użyć programu Imaging Edge Webcam, można uruchomić Microsoft Teams w wersji na przeglądarkę Google Chrome.