Identyfikator artykułu : 00254940 / Ostatnia modyfikacja : 02.09.2022Drukowanie

Gdzie znajdę aplikację Zewnętrzny monitor?

W zasobniku aplikacji nie ma ikony aplikacji Zewnętrzny monitor

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    W systemach Android 11 i Android 12, ikona aplikacji Zewnętrzny monitor pojawia się w zasobniku aplikacji tylko wtedy, gdy funkcja zewnętrznego monitora została włączona w menu ustawień połączeń. 

    Jak aktywować Zewnętrzny monitor

    1. Stuknij opcje Ustawienia→ Połączenie urządzenia → Ustawienia połączeń → Zewnętrzny monitor
    2. Przestaw przełącznik na Wł.