Identyfikator artykułu : 00256249 / Ostatnia modyfikacja : 26.01.2021

Nie można zapisywać plików *.ALL

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Pliki *.ALL są zapisywane na karcie pamięci włożonej do gniazda B, należy zatem sprawdzić, czy karta pamięci jest włożona do gniazda B.