Identyfikator artykułu : 00256221 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2021Drukowanie

Nie można importować plików LUT

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Pliki LUT należy zapisywać w odpowiednim folderze karty pamięci w gnieździe B.

    Szczegółowe informacje podano w podrozdziale Filmowanie z żądanym wyglądem w instrukcji obsługi.