Identyfikator artykułu : 00256212 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2021Drukowanie

Co zrobić, jeśli kamera nie rozpoznaje adaptera sieci przewodowej?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Odłącz adapter sieci przewodowej od kamery, po czym podłącz go na nowo i sprawdź, czy kamera rozpoznaje adapter sieci przewodowej.
    Możesz też wybrać z menu opcje Sieć → Przewodowy LAN, zmienić ustawienie na Wyłącz i z powrotem na Włącz, po czym sprawdzić, czy problem został rozwiązany.