Identyfikator artykułu : 00254339 / Ostatnia modyfikacja : 29.12.2020

Czy można używać wewnętrznych filtrów ND do filmowania słońca?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Nie należy filmować kamerą wycelowaną wprost na słońce. Grozi to pożarem lub awarią.