Identyfikator artykułu : 00256231 / Ostatnia modyfikacja : 25.01.2021Drukowanie

Odłączenie akumulatora i/lub zasilacza sieciowego powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych różnych elementów menu

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Ustawienia fabryczne mogą zostać przywrócone w przypadku odłączenia akumulatora i/lub zasilacza sieciowego przed całkowitym wyłączeniem kamery. Przed odłączeniem akumulatora i/lub zasilacza sieciowego wyłącz kamerę i zaczekaj, aż zgaśnie wskaźnik zasilania.

    Jeśli ustawienia nie są zachowywane mimo prawidłowego wyłączenia kamery (zgodnie z powyższym opisem), może to świadczyć o całkowitym wyczerpaniu wewnętrznego akumulatora podtrzymującego zawartość wewnętrznej pamięci. Spróbuj naładować wewnętrzny akumulator. Jeśli problem będzie nadal występował, prosimy o skontaktowanie się z autoryzowaną stacją serwisową Sony.