Identyfikator artykułu : 00254330 / Ostatnia modyfikacja : 29.12.2020Drukowanie

Czy w przypadku odłączenia zasilania lub wyjęcia nośnika w czasie nagrywania zawartość nagrania zostanie zapisana?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Nie zalecamy odłączania zasilania i wyjmowania nośnika w czasie nagrywania. 

    • Nie gwarantuje się integralności danych na karcie, gdy w czasie komunikowania się z kartą zostanie wyłączone zasilanie lub wyjęta zostanie karta pamięci.
    • W pewnych przypadkach może dojść do utraty wszystkich danych zapisanych na karcie.
    • Przed wyłączaniem kamery i wyjmowaniem karty pamięci należy się upewnić, że wskaźnik dostępu ma kolor zielony albo jest zgaszony.