Identyfikator artykułu : 00257774 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021

Ostatnio używane aplikacje znikają czasami z Menu wejść

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Aby często używane aplikacje pojawiały się na ekranie Wejście, wykonaj poniższe czynności:

    1. Naciśnij przycisk Input (wyboru wejścia) na pilocie telewizora.
    2. Naciskając przycisk ze strzałką w prawo, wybierz opcję Edytuj.
    3. Wybierz aplikację, którą chcesz wyświetlić, a następnie wybierz Zamknij.