Informacja o aktualizacji oprogramowania Android TV™ — jesień 2020 r.

  W tym telewizorze z platformą Android TV zainstalowana zostanie ważna aktualizacja oprogramowania. Rozpoczęcie jej wdrażania zaplanowano na jesień 2020 r. Ten artykuł przedstawia nowe i ulepszone funkcje oraz inne zmiany wprowadzone w tej aktualizacji. Zwracamy uwagę, że niektóre z tych funkcji są już dostępne w wybranych telewizorach z 2020 r.

  Aby rozpocząć aktualizację oprogramowania telewizora, naciśnij przycisk HELP na pilocie, po czym wybierz opcję Aktualizacja oprogramowania systemowego.
  Należy pamiętać, że aktualizacja oprogramowania jest wprowadzana stopniowo. Oznacza to, że może nie być jeszcze gotowa do instalacji w posiadanym telewizorze.

  Jeśli włączona jest funkcja Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji, po udostępnieniu aktualizacji automatycznie pojawi się odpowiednie powiadomienie.

  Funkcje i zmiany

  Nowe funkcje
  Ulepszone funkcje
  Inne zmiany

  Produkty, których dotyczy informacja

  Lista modeli

  Nowe funkcje

  • Wyświetlanie wskazówek dotyczących komend głosowych

  Aby wyświetlić wskazówki dotyczące komend głosowych, należy powiedzieć do telewizora (z wbudowanym mikrofonem) „OK Google, Voice hints” (Podpowiedzi do funkcji głosowych). Jeśli telewizor nie ma wbudowanego mikrofonu, należy powiedzieć „Voice hints” (Podpowiedzi do funkcji głosowych) do mikrofonu na pilocie.
  Wskazówki te pomagają zrozumieć, jakiej komendy głosowej należy użyć do wykonania określonego działania w telewizorze.

  *Dostępne języki (stan na 1 listopada 2020 r.)

  • Obsługa komend głosowych w Menu wejść / Szybkie ustawienia / Menu telewizora

  Teraz możesz głosowo posługiwać się tymi menu, mówiąc

  • OK Google, Menu wejść”,
  • OK Google, Szybkie ustawienia” i
  • OK Google, Menu telewizora

  do telewizora z wbudowanym mikrofonem.
  Menu, które można obsługiwać głosowo, oznaczone są ikoną głosu , jak pokazano poniżej.

  Ikony głosu na ekranie Szybkie ustawienia

  *Dostępne języki (stan na 1 listopada 2020 r.)

  • Możliwość głosowego wyszukiwania nagrań

  Można głosowo wyszukać żądany materiał w menu Lista nagranych tytułów, mówiąc „OK Google, Lista nagranych tytułów” do telewizora z wbudowanym mikrofonem.
  Przykładowo, po wybraniu głosem menu Lista nagranych tytułów można powiedzieć „Rozrywka”, a następnie „Trzeci”, by odtworzyć trzeci program z gatunku Rozrywka.
  Menu, które można obsługiwać głosowo, oznaczone są ikoną głosu , jak pokazano poniżej.

  Ikony głosu na ekranie Lista nagranych tytułów

  *Dostępne języki (stan na 1 listopada 2020 r.)

  • Obsługa aplikacji Apple TV

  Aplikacja Apple TV w telewizorze pozwala korzystać z serwisu Apple TV+ i płatnych kanałów Apple TV, a także kupować i wypożyczać filmy i programy telewizyjne z oferty ponad 100 000 tytułów. Subskrypcję Apple TV+ można wykupić w aplikacji Apple TV w telewizorze, w urządzeniach iPhone, iPad, iPod touch i Mac lub na stronie tv.apple.com.
  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch i Mac są znakami towarowymi Apple Inc.

  Powrót na początek

  Ulepszone funkcje

  • Łatwe wybieranie ustawień podłączonych urządzeń

  Podłączenie urządzenia do włączonego telewizora spowoduje wykrycie podłączonego urządzenia i wyświetlenie na ekranie telewizora odpowiedniego powiadomienia. Wówczas można skorzystać z kreatora ustawień, by z łatwością skonfigurować żądane ustawienia. W szczególności, automatycznie konfigurowane są ustawienia Format sygnału HDMITryb obrazu dla konsoli PlayStation®4.

  • Ulepszenia w wyświetlaniu urządzeń HDMI w Menu wejść

  Po aktualizacji wyświetlane będą tylko te wejścia HDMI, do których podłączone są urządzenia. (Z wyjątkiem zestawów audio)
  Ekran Menu wejść

  1. Przed aktualizacją
  2. Po aktualizacji
  • Większe możliwości użycia podłączonych urządzeń HDMI

  Kiedy podłączone jest urządzenie zgodne z HDMI-CEC, można wyświetlić menu czynności, naciskając w tym celu przycisk DISPLAY*.
  Przycisk (Informacje)
  Pozwoli to dostosować menu, poprzez usunięcie z niego rzadko używanych funkcji.

  • Automatyczne dodawanie elementów do Menu wejść / menu Szybkie ustawienia

  Do Menu wejść mogą być automatycznie dodawane często używane aplikacje, a do menu Szybkie ustawienia — często używane ustawienia. Zależy to od sposobu użytkowania telewizora.

  • Dodanie do menu Szybkie ustawienia skrótu Ułatwienia dostępu

  Do menu Szybkie ustawienia dodano opcje TalkBack, Powiększenie tekstuCzytnik ekranu, umożliwiając bezpośrednie włączanie i wyłączanie tych funkcji.

  • Wzbogacenie ustawienia Obraz w interfejsie użytkownika o opisy i grafikę

  Interfejs użytkownika w ustawieniach Obraz zmieniono tak, by z każdym parametrem powiązane było wizualne wyjaśnienie dostępnych ustawień.

  • Ulepszona Kontrola rodzicielska

  Można ograniczyć użycie aplikacji i czas korzystania z telewizora (Czas przed ekranem)
  Rodzice mogą określić zarówno przedziały czasowe, jak i limit czasu. Zapewnia to skuteczną kontrolę nad ilością czasu, przez który dzieci oglądają filmy lub grają.

  Użycie funkcji Kontrola rodzicielska:

  Naciśnij przycisk HOME, po czym wybierz opcje UstawieniaUstawienia urządzeniaKontrola rodzicielskaKanały i Zewnętrzne wejścia, Aplikacje lub Czas przed ekranem.

  • Ulepszony interfejs użytkownika przy wybieraniu ustawień kanałów

  Zmieniono interfejs użytkownika służący do konfigurowania kanałów. Obecnie łatwiej jest wybierać odpowiednie ustawienia, patrząc na ekran.

  • Ulepszenia w Menu telewizora / systemie Guide

  Po wyświetleniu listy nadawanych kanałów przyciskiem TV na pilocie można nacisnąć przycisk (w górę), aby wyświetlić szczegółowe informacje o obecnym i następnym programie w telewizji.
  Do Menu telewizora i systemu Guide dodano ponadto gatunki, takie jak Rozrywka. Przyspiesza to wyszukiwanie programu do obejrzenia.

  • Ulepszony interfejs użytkownika na ekranie Lista nagranych tytułów

  Lista nagranych tytułów jest teraz łatwiejsza w użyciu. Umożliwia na przykład wyświetlenie odcinków jednego programu telewizyjnego w jednym folderze.

  • Ulepszone menu powiadomień

  Kiedy bateria w pilocie jest bliska wyczerpania, informacja o tym pojawi się w menu powiadomień.(Z wyjątkiem serii AF9, ZF9)
  Powiadomienie pojawi się także, gdy zacznie brakować miejsca na dysku twardym USB.

  Powrót na początek

  Inne zmiany

  • Globalna standaryzacja ustawień języka

  Przeprowadzono standaryzację ustawień języka na całym świecie, tak jak w smartfonach. Ponieważ ustawienie języka dotyczy wyszukiwania głosowego i interfejsu użytkownika na ekranie, telewizor jest teraz łatwiejszy w użyciu.

  • Zmieniony ekran Pomoc

  Zmieniono układ ekranu Pomoc pojawiającego się po naciśnięciu przycisku HELP.

  • Zmiana nazwy ustawienia Konfiguracja dekodera telewizji kablowej lub satelitarnej na Konfiguracja dekodera

  Zmieniono nazwę ustawienia, aby była ona bardziej zrozumiała.

  • Możliwość obsługi dekodera pilotem do telewizora (Niemcy, Holandia, Belgia, Rosja)

  Do opcji z grupy Oglądanie telewizjiZewnętrzne wejścia w menu Ustawienia dodano opcję Konfiguracja dekodera.
  Przeprowadzenie Konfiguracji dekodera umożliwi obsługę dekodera pilotem od telewizora.
  Oprócz tego w Menu telewizora i systemie Guide można wyświetlać programy z tunera telewizyjnego.

  • YouView teraz jako aplikacja (Wielka Brytania)

  Aby użyć aplikacji YouView, można nacisnąć przycisk TV na pilocie od telewizora lub wybrać z głównego menu telewizora opcję LIVE TV & CATCHUP.
  Użytkownicy zalogowani na konto Google mogą obecnie używać najnowszych funkcji YouView.

  Powrót na początek