Identyfikator artykułu : 00251192 / Ostatnia modyfikacja : 05.10.2020Drukowanie

SAR i telefony komórkowe

  Co to jest SAR?

  SAR (ang. Specific Absorption Rate), czyli swoiste tempo pochłaniania energii, określa szybkość pochłaniania energii radiowej przez głowę lub tułów człowieka używającego telefonu komórkowego. SAR mierzy się w watach na kilogram (W/kg). Parametr ten jest stosowany w wytycznych dotyczących ekspozycji na częstotliwości radiowe.

  W przypadku telefonów komórkowych wartość SAR oznacza maksymalny poziom SAR, który znacznie przekracza wartości występujące w praktyce. Maksymalne wartości SAR wyznaczane są podczas badań zgodności SAR z wykorzystaniem ujednoliconych metod. Badania takie odbywają się w warunkach laboratoryjnych, a poddawany im telefon nadaje przy najwyższym dopuszczalnym poziomie mocy we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości. 

  W rzeczywistości telefony komórkowe są projektowane tak, by zapewniały maksymalną energooszczędność, a tym samym maksymalny czas pracy baterii. W rezultacie w codziennym użytkowaniu pracują na znacznie mniejszych poziomach mocy niż w czasie badań zgodności SAR.

  Czy warto zajmować się SAR?

  Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom telefonów komórkowych, również dzieciom, kobietom w ciąży i osobom starszym, naukowcy z dużą ostrożnością ustalili graniczne poziomy ekspozycji, których nie może przekroczyć żaden badany telefon. Wszystkie telefony komórkowe Sony są zgodne z krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi ekspozycji na fale radiowe. Telefony komórkowe projektuje się tak, by w codziennym użytkowaniu poziomy mocy były znacznie mniejsze od maksymalnych wartości uzyskiwanych w skrajnych przypadkach podczas badań zgodności SAR.

  Mam do wyboru dwa telefony. Czy model charakteryzujący się mniejszą wartością SAR będzie bezpieczniejszy w użytkowaniu?

  Różnice w wartościach SAR między telefonami komórkowymi nie przekładają się na różnice w bezpieczeństwie.

  Amerykańska Federalna Komisja Łączności (FCC), będąca niezależną agencją rządu USA opracowującą wytyczne w sprawie ekspozycji na fale radiowe, wyjaśnia:

  Choć wartości SAR stanowią ważne narzędzie do oceny maksymalnej możliwej ekspozycji na energię radiową z konkretnego modelu telefonu komórkowego, jedna wartość SAR nie jest informacją wystarczającą do wiarygodnego porównania różnych modeli telefonów komórkowych pod względem poziomu ekspozycji na fale radiowe w typowych warunkach użytkowania.

  Gdzie znajdę informacje o wartościach SAR telefonów komórkowych Sony?

  Wartości SAR i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa dla poszczególnych telefonów komórkowych Sony są dostępne:

  W witrynie pomocy technicznej Sony 

  W ustawieniach smartfona 

  W jaki sposób można ograniczyć ekspozycję na promieniowanie?

  Badania naukowe potwierdzają tezę, że telefony komórkowe zgodne z wytycznymi w sprawie SAR są bezpieczne w użyciu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje, by do dłuższych rozmów używać słuchawek lub trybu głośnomówiącego, gdyż zmniejsza to ekspozycję na promieniowanie z telefonu komórkowego.

  Dalsze informacje o zdrowiu i SAR można znaleźć na następujących stronach internetowych:

  • Zrozumieć PEM
   Ta strona internetowa zawiera informacje o bezpieczeństwie telefonii komórkowej i jej wpływie na zdrowie.
  • The International EMF Project (Międzynarodowy Projekt EMF)
   Program WHO, którego celem jest określenie potrzebnych badań, proponowanie badań, przeprowadzanie ocen ryzyka dla zdrowia i tworzenie materiałów informacyjnych poświęconych polom magnetycznym.
  • ICNIRP
   Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) jest niezależną organizacją naukową formułującą opinie dotyczące ekspozycji na promieniowanie niejonizujące.
  • Mobile & Wireless Forum
   Mobile & Wireless Forum (MWF) to międzynarodowe stowarzyszenie firm związanych z łącznością komórkową i bezprzewodową, w tym wprowadzaniem sieci 5G i Internetu rzeczy. Dalsze informacje na temat SAR można znaleźć na stronie Zgodności SAR.