Identyfikator artykułu : 00248610 / Ostatnia modyfikacja : 06.08.2020Drukowanie

Dyktafon cyfrowy wolno się uruchamia lub aktualizacja danych zajmuje dużo czasu.

  W chwili uruchamiania dyktafon cyfrowy aktualizuje bazę danych. Jeśli zapisanych danych jest dużo, uruchamianie może potrwać dłużej.

  Aby skrócić uruchamianie dyktafonu, przenieś część plików lub folderów do komputera. Jeśli nie możesz przenieść do komputera plików i folderów w liczbie wystarczającej do skrócenia uruchamiania, musisz włączyć dyktafon ze znacznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego użycia. Szacunkowy czas aktualizacji bazy danych zamieszczono w poniższej tabeli:

  Liczba plików lub folderówOszacowanie czasu
  2500Około 3 minut
  5000Około 6 minut

  Uwaga: W przypadku plików w pewnych formatach czas może być dłuższy od szacowanego.