Identyfikator artykułu : 00249160 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Liczba klatek rejestrowanych w serii zmniejsza się przy dłuższym używaniu tej funkcji

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Szybkość zdjęć seryjnych zależy od wykorzystania procesora i pojemności pamięci smartfona Xperia. W takim przypadku należy zrestartować telefon.

    Uwaga: maksymalna liczba klatek na sekundę zależy od także warunków pracy i ustawień.