Identyfikator artykułu : 00259553 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2022Drukowanie

Jak obsługiwać soundbar pilotem od telewizora

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Obsługa soundbara pilotem od telewizora jest możliwa, gdy urządzenia są połączone przewodem HDMI i włączona jest funkcja Control for HDMI. Pilotem od telewizora można obsługiwać następujące funkcje:

  • Włączanie/wyłączanie zasilania — Możesz włączyć lub wyłączyć telewizor, a soundbar włączy się lub wyłączy automatycznie.
  • Regulacja głośności — głośność w soundbarze można regulować, gdy w telewizorze wybrane jest ustawienie wyjścia audio.

  Jeśli soundbar nie włącza się równocześnie z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Włącz funkcję HDMI CEC (Consumer Electronics Control) w soundbarze i telewizorze. Szczegółowych informacji o ustawieniach poszczególnych urządzeń należy szukać w ich instrukcjach obsługi.
   • Włącz funkcję Control for HDMI w ustawieniach soundbara.
   • Jeśli masz telewizor BRAVIA, włącz funkcję BRAVIA Sync.
    Uwaga! W telewizorach innych niż BRAVIA funkcja ta nazywa się inaczej. Odszukaj w telewizorze ustawienia związane z funkcją HDMI CEC i włącz tę funkcję.
  2. Wyłącz telewizor i soundbar.
  3. Włącz telewizor pilotem.
  4. Włącz soundbar pilotem od soundbara.
  5. Wyłącz telewizor i soundbar pilotem od telewizora. Jeśli telewizor i soundbar wyłączą się równocześnie, następnym razem będzie je można jednocześnie włączać i wyłączać.