Identyfikator artykułu : 00245866 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2020

Brak dzwonka, nie uruchamia się Album, Muzyka lub Aparat nie działa po zainstalowaniu Android 10

  Bezpośrednio po aktualizacji nie działają powiadomienia ani aplikacje do multimediów.

  Po instalacji systemu Android 10 telefon przeprowadza jednorazową konserwację wewnętrznej bazy danych o multimediach. Baza ta jest przechowywana w telefonie i służy do indeksowania wszystkich plików z multimediami.
   
  Konserwacja ta jest częścią aktualizacji systemu do wersji Android 10. Rozpoczyna się automatycznie, gdy przy pierwszym uruchomieniu zaktualizowanego telefonu odblokujesz go przy użyciu odcisku palca, kodu PIN lub wzoru na ekranie. 

  Jeśli nie masz zdefiniowanego odcisku palca, kodu PIN lub wzoru ekranowego, konserwację zapoczątkuje jedno z następujących zdarzeń:

  • Dostęp do multimediów (zdjęć i filmów)
  • Przychodzące połączenie lub powiadomienie
  • Uruchomienie aplikacji wykorzystującej multimedia
  • Włączy się nastawiony alarm

   
  Czego należy się spodziewać po rozpoczęciu konserwacji:

  Nie będzie słychać przychodzących powiadomień, nastawionych alarmów i sygnałów dzwonka. Mogą nie działać aplikacje wykorzystujące obraz lub dźwięk (np. Aparat, CinemaPro, Muzyka, sygnały dzwonka). 

  Należy pamiętać, że:

  • Konserwacja może potrwać do 30 minut. Czas ten zależy od ilości danych. 
  • Proces przebiega w tle, bez dodatkowych powiadomień o jego rozpoczęciu i zakończeniu.
  • W trakcie konserwacji telefon działa normalnie, z wyjątkiem powyższych czasowych ograniczeń.
  • Konserwacja ta nie wpływa na istniejące dane i jest niezbędnym elementem aktualizacji do systemu Android 10. 

  Po zakończeniu konserwacji telefon zacznie działać normalnie.
  W razie wystąpienia jednego z powyższych objawów zalecamy odczekanie 30 minut i ponowienie próby.