Identyfikator artykułu : 00246196 / Ostatnia modyfikacja : 03.11.2020Drukowanie

Aby zaakceptować zgłoszenie, potrzebujemy zdjęcia produktu trzymanego w ręku

  Do zweryfikowania prawidłowości Twojego zgłoszenia potrzebujemy zdjęcia przedstawiającego naklejkę na produkcie trzymanym w ręku.

  Instrukcja:

  • Zdjęcie powinno przedstawiać produkt trzymany w ręku z wyraźnie widoczną całą naklejką z numerem seryjnym. Widoczna powinna być także ręka.
  • Na zdjęciu musi być widoczna naklejka z numerem seryjnym i nazwą modelu.  W przypadku obiektywów, w razie trudności z pokazaniem nazwy modelu i numeru seryjnego na jednym zdjęciu prosimy o przesłanie dwóch niezależnych zdjęć, ponieważ do weryfikacji wniosku potrzebujemy obu tych elementów. Strona danych osobowych zawiera trzy miejsca na zdjęcia. Pierwsze pozwala przesłać fakturę, drugie — numer seryjny produktu, a trzecie można wykorzystać, gdy nie da się pokazać nazwy modelu i numeru seryjnego na jednym zdjęciu.
  • Wykonując zdjęcie naklejki/naklejek na produkcie, upewnij się, że:
   • obraz nie jest zamazany,
   • robisz zdjęcie przy dobrym oświetleniu,
   • na zdjęciu widać także Twoją rękę,
   • widoczna jest cała naklejka.

  Przykłady

  Przykład 1

   

  Przykład 2

   

  Niepoprawnie wykonane zdjęcie numeru seryjnego: