Identyfikator artykułu : 00241791 / Ostatnia modyfikacja : 27.03.2020

Usunięcie serwisu Gracenote z aplikacji Muzyka

Dlaczego aplikacja Muzyka nie zapewnia informacji o muzyce, na przykład zdjęcia okładki?

    Począwszy od lutego 2020 r. serwis Gracenote będzie usuwany z aplikacji Muzyka (w wersji 9.4.7 lub nowszej). 
    W maju 2020 r. funkcja Gracenote stanie się niedostępna niezależnie od wersji aplikacji.

    Po usunięciu serwisu nie będzie można pobierać z bazy Gracenote takich informacji, jak tytuł, wykonawca, nazwa albumu i zdjęcie okładki. 
    Nadal będzie można korzystać z informacji pobranych przed usunięciem serwisu.