Identyfikator artykułu : 00243058 / Ostatnia modyfikacja : 23.06.2020Drukowanie

Nie mogę zdjąć osłony z urządzenia mobilnego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Zdejmij osłonę z urządzenia w pokazany poniżej sposób.

  • XQZ-CVAT, XQZ-CVAU, SCVI10, SCTI30, SCTH70, SCSH70
   • Odłącz od osłony prawy dolny, a następnie lewy dolny róg smartfona.

   

  • SCSI10, SCSI20, SCSH30, SCSH40
  • Odłącz od osłony prawy górny, a następnie prawy dolny róg smartfona.