Identyfikator artykułu : 00238616 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

Przy odtwarzaniu plików FLAC w odtwarzaczu samochodowym przewijanie do tyłu działa znacznie szybciej niż zazwyczaj

    Przy odtwarzaniu silnie skompresowanego pliku w formacie FLAC przewijanie do tyłu może działać znacznie szybciej. Jest to normalne.