Identyfikator artykułu : 00238868 / Ostatnia modyfikacja : 26.01.2023Drukowanie

Ikona stanu akumulatora na pasku stanu miga na przemian na czerwono i biało.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    W temperaturach otoczenia spoza zalecanego zakresu na pasku stanu pojawia się ikona  (stanu akumulatora), a ładowanie zostaje przerwane. Jest to środek zapobiegawczy i nie świadczy o uszkodzeniu.

    Zaleca się użytkowanie urządzenia w zalecanym zakresie temperatur: od 5°C do 35°C.

    Inne środki ostrożności przy ładowaniu są opisane w poniższych przewodnikach pomocniczych.