Identyfikator artykułu : 00238878 / Ostatnia modyfikacja : 26.04.2023Drukowanie

Jak odinstalować aplikację z odtwarzacza Walkman.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  UWAGA: nie można odinstalować aplikacji zainstalowanych fabrycznie.

  Jak odinstalowywać aplikacje z ekranu HOME (głównego)

  1. Przytrzymując ikonę aplikacji, którą chcesz usunąć z ekranu HOME (głównego), przenieś ją na ikonę kosza na śmieci (odinstaluj) w prawym górnym rogu ekranu, po czym zdejmij palec.
  2. Kiedy pojawi się komunikat [Do you want to uninstall this app?] (Czy odinstalować tę aplikację?), wybierz [OK].
  3. Aplikacja zostanie odinstalowana i pojawi się komunikat [Uninstallation is complete] (Odinstalowano).

  Aplikacje można także odinstalowywać z poziomu ekranu Aplikacje.


  Jak odinstalowywać aplikacje z ekranu Ustawienia

  1. Przeciągnij w górę po ekranie HOME, aby otworzyć  Ustawienia, po czym wybierz opcję Aplikacje i powiadomienia.
  2. Wybierz opcję Pokaż wszystkie xx aplikacji, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.
  3. Wybierz z listy aplikację, którą chcesz odinstalować, po czym z wyświetlonych informacji o aplikacji wybierz opcję [Odinstaluj].
  4. Kiedy pojawi się komunikat [Do you want to uninstall this app?] (Czy odinstalować tę aplikację?), wybierz [OK].
  5. Aplikacja zostanie odinstalowana i pojawi się komunikat [Uninstallation is complete] (Odinstalowano).