Identyfikator artykułu : 00237353 / Ostatnia modyfikacja : 04.12.2020Drukowanie

Może wypróbujesz to rozwiązanie?

  W przypadku problemów z urządzeniem jest kilka rozwiązań, które warto wypróbować w pierwszej kolejności.

  Wskazówka

  W zależności od wersji systemu Android może być wymagane postępowanie inne niż opisane poniżej. Aby sprawdzić wersję systemu Android, odszukaj i stuknij opcje Ustawienia > Informacje o telefonie > Wersja systemu Android. Jeśli menu Ustawienia nie zawiera opcji Informacje o telefonie, stuknij opcję System.

  Ponowne uruchomienie

  • Ponowne uruchomienie urządzenia spowoduje zatrzymanie wszystkich pracujących aplikacji i zwolnienie pamięci. Czasami automatycznie rozwiązuje to problemy z urządzeniem. Jeśli urządzenie nie uruchamia się ponownie w normalny sposób, możesz wymusić jego ponowne uruchomienie. Wymuszenie ponownego uruchomienia nie powoduje usunięcia ustawień lub własnych danych.

   Jak ponownie uruchomić urządzenie 

  Jak wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia

  Aktualizacja

  • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia, aby uzyskać jego optymalne działanie i najnowsze ulepszenia.

  Resetowanie

  • Przywróć ustawienia fabryczne. Bywa to najlepszym rozwiązaniem, gdy urządzenie przestanie działać prawidłowo. Najpierw należy przypomnieć sobie lub odszukać nazwę użytkownika konta Google i hasło.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 11 / Android 10) 

   Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 9)

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne (Android 8)

  • Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do menu Ustawienia w urządzeniu, napraw oprogramowanie przy użyciu programu komputerowego Xperia Companion. Naprawę oprogramowania można wykonać nawet wówczas, gdy urządzenie wydaje się na nic nie reagować.

  Jak naprawić oprogramowanie urządzenia za pomocą programu Xperia Companion