Identyfikator artykułu : 00281447 / Ostatnia modyfikacja : 22.09.2022Drukowanie

Jak nastawić datę i godzinę (telewizory bez platformy Android TV™)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Standardowo Data i Godzina są nastawiane automatycznie, gdy telewizor odbierze informacje o dacie i godzinie z sygnału telewizyjnego lub sieci. Aby ręcznie nastawić Datę lub Godzinę:

  Uwaga: W przypadku telewizorów z platformą Android TV zapoznaj się z artykułem Jak ustawić datę i godzinę w telewizorze z platformą Android TV.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Z kategorii Ustawienia wybierz opcję Ustawienia systemowe.
  3. Wybierz opcję Ustawienia.
  4. Wybierz opcję Zegar/Timery.
  5. Wybierz opcję Ustawianie zegara, a następnie element, który chcesz wyregulować.
   • Automat. lub Ręcznie: wybierz Ręcznie, aby ręcznie nastawić aktualną godzinę.
   • Automatyczna strefa czasowa: to ustawienie pozwala określić, czy automatycznie ma być stosowana strefa czasowa, w której przebywa użytkownik. Po wybraniu ustawienia Wył. czas wyświetlany jest z uwzględnieniem różnicy określanej przez opcję Korekta czasu.
   • Automatyczna zmiana czasu na letni: to ustawienie pozwala określić, czy czas ma automatycznie zmieniać się na letni lub zimowy, odpowiednio do daty.
   • Data: ta opcja pozwala ręcznie ustawić datę.
   • Czas: ta opcja pozwala ręcznie ustawić bieżącą godzinę.
   • Korekta czasu: ta opcja pozwala ręcznie ustawić strefę czasową.