Identyfikator artykułu : 00236486 / Ostatnia modyfikacja : 08.01.2020Drukowanie

Instalacja telewizora OLED (z serii AF9) na ścianie


  Na tej stronie opisano, jak za pomocą odpowiedniego uchwytu ściennego (SU-WL450) zainstalować telewizor OLED (seria A9F_AF9) na ścianie.

  UWAGA:
  Dla zapewnienia ochrony produktu i ze względów bezpieczeństwa firma Sony zaleca, by montaż telewizora na ścianie wykonywali wyłącznie dealerzy Sony lub autoryzowani wykonawcy.

  1. Środki ostrożności

   • Dokładniejszych informacji i środków ostrożności dotyczących montażu na ścianie należy szukać w instrukcji obsługi uchwytu ściennego oraz w artykule Informacja o instalacji (uchwyt ścienny) na stronie z opisem serii A9F_AF9.
   • Konstrukcja ściany powinna być obliczona na obciążenie cztery razy większe niż ciężar telewizora. Informacje o ciężarze telewizora można znaleźć w artykule Informacje o zgodności przy montażu na ścianie.
    Jeśli ściana, na której ma być zamontowany telewizor, nie jest wystarczająco mocna, należy ją odpowiednio wzmocnić.
   • Należy prawidłowo wykorzystać dostarczone śruby i elementy montażowe. W przypadku użycia zamienników telewizor może spaść ze ściany, powodując obrażenia u ludzi i ulegając uszkodzeniu.
  2. Przygotowanie potrzebnych elementów i narzędzi

   Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.

   • Akcesoria do uchwytu ściennego (SU-WL450)
    Użyte zostaną tylko części pokazane poniżej. Pozostałe części nie będą potrzebne, dlatego należy je umieścić wraz z instrukcją obsługi w bezpiecznym miejscu.

    [A]Podstawa [B]Krążek [C]PSW6×20
    [E]Element dystansujący (20) [F]Pasek [I]Adapter podstawy
    [J]PSW4×10 [K]Element dystansujący (60) [L]PSW6×50
   • Akcesoria do telewizora (seria A9F_AF9)
    Użyta zostanie śruba do montażu na ścianie „WM”.

    UWAGA:
    Śruba do montażu na ścianie „WM” jest dostarczana z telewizorem (seria A9F_AF9).
    Nie wchodzi ona w skład uchwytu ściennego.

   • Inne przedmioty
    Przygotuj wymienione poniżej narzędzia i wkręty, odpowiednio do materiału ściany.

    Wiertarka elektryczna Śrubokręt Ołówek
    Poziomica Co najmniej cztery wkręty o średnicy 8 mm lub ich odpowiedniki Jeden wkręt o średnicy 5 mm lub jego odpowiednik
  3. Instalacja uchwytu ściennego na ścianie

   1. Wybór miejsca instalacji telewizora
    1. Określ przybliżoną wysokość, na jakiej zostanie zamontowany telewizor.
     Decydując, gdzie i na jakiej wysokości ma być zamontowany telewizor, uwzględnij warunki w miejscu oglądania, takie jak sofa.

    2. Wybierz miejsce instalacji telewizora.
     Sprawdź, czy ilość miejsca na ścianie (szerokość, wysokość i głębokość) wystarczy na zamontowanie telewizora.
     Odstępy zaznaczone na poniższym diagramie są niezbędne do uniknięcia gromadzenia się ciepła wokół telewizora.

     UWAGA:
     Jeśli wokół zamontowanego telewizora pozostanie zbyt mało wolnej przestrzeni, uniemożliwi to przepływ powietrza. Wnętrze telewizora zacznie się wówczas nagrzewać, co grozi pożarem lub uszkodzeniem.

     Ilustracja przedstawiająca wymaganą ilość przestrzeni wokół instalowanego telewizora. Wymagana ilość miejsca to około 300 mm u góry, i po 100 mm po bokach i u dołu.
     Jednostka: milimetry

    3. Wybierz miejsce, w którym zostanie zainstalowana podstawa uchwytu ściennego.
     Wybierz miejsce, w którym ma znaleźć się środek ekranu telewizora [1].
     Otwory na wkręty, które posłużą do zamocowania podstawy, znajdują się w odległości c(patrz rysunek poniżej) powyżej środka ekranu.
     Odległość między otworami na wkręty a dolną krawędzią telewizora wynosi d.

     Wymiary zastąpione na diagramie literami można sprawdzić w tabeli poniżej.
     Na diagramie pokazano model 65A9F.
     Lewa ilustracja ukazuje wymiary tyłu telewizora (a: szerokość telewizora, b: wysokość telewizora, c: odległość między środkiem ekranu a miejscem na wkręty, które posłużą do zamocowania podstawy). Prawa ilustracja przedstawia widok telewizora z boku. (d: odległość między dolną krawędzią telewizora a otworami na wkręty)
     Jednostka: milimetry
     [1]Położenie środka ekranu zamontowanego telewizora

     Model aSzerokość telewizora bWysokość telewizora cOdległość od środka ekranu dOdległość od dolnej krawędzi telewizora
     KJ-65A9F 1449 mm 835 mm 70 mm 493 mm
     KJ-55A9F 1228 mm 711 mm 131 mm 493 mm
   2. Wybór sposobu montażu na ścianie.

    Do wyboru są dwa sposoby instalacji: standardowy, wytwarzający przestrzeń między ścianą a telewizorem, oraz o małej grubości, powodujący umieszczenie telewizora bliżej ściany. Montaż o małej grubości daje wrażenie, że telewizor jest złączony ze ścianą.
    Proces instalacji zależy od sposobu montażu.

    UWAGA:
    Wybór montażu o małej grubości może ograniczyć dostęp do wejść z tyłu urządzenia.

    Wymiary zastąpione na diagramie literami można sprawdzić w tabeli poniżej.

    Montaż standardowy Montaż o małej grubości
    Obraz boku telewizora (d: odległość między dolną krawędzią telewizora a otworami na wkręty w podstawie, e: głębokość po zamontowaniu) Obraz boku telewizora (d: odległość między dolną krawędzią telewizora a otworami na wkręty w podstawie, e: głębokość po zamontowaniu)
    Jednostka: milimetry
    Model dOdległość od dolnej krawędzi telewizora eGłębokość po zamontowaniu na ścianie
    Montaż standardowy 493 mm 148 mm
    Montaż o małej grubości 493 mm 106 mm
   3. Montaż podstawy na ścianie
    1. Jeśli wykonujesz montaż standardowy, przymocuj adapter podstawy do podstawy.
     Upewnij się, że do montażu wykorzystujesz miejsca „a” z ilustracji poniżej.
     * W przypadku montażu o małej grubości nie trzeba montować adaptera. Ilustracja przedstawiająca miejsca na podstawie, do których zostaną przymocowane adaptery podstawy (a: miejsca mocowania adapterów podstawy)

     Przymocuj adapter podstawy do podstawy. Użyj śrub (PSW 4×10) dostarczonych z uchwytem ściennym.

     [A]
     Podstawa
     [I]
     Adapter podstawy
     [J]
     PSW 4×10
     Ilustracja przedstawiająca miejsca, w których zostaną zamontowane elementy A, I i J
    2. Umieść podstawę na ścianie i dopasuj ją do miejsc na otwory na wkręty wybranych w punkcie „1-3 Wybierz miejsce, w którym zostanie zainstalowana podstawa uchwytu ściennego”. Użyj poziomicy, aby wypoziomować podstawę, i zaznacz punkty montażu (4 otwory na wkręty).

     Umiejscowienie otworów na wkręty pokazano na ilustracji poniżej.
     Ilustracja przedstawiająca rozmieszczenie otworów na wkręty, które posłużą do zamontowania podstawy na ścianie

     • Montaż standardowy
      Ilustracja z zaznaczonymi czterema miejscami (u góry i u dołu na obu końcach), w których zostanie zamocowana podstawa

     • Montaż o małej grubości
      Ilustracja z zaznaczonymi czterema miejscami (u góry i u dołu na obu końcach), w których zostanie zamocowana podstawa

    3. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.

    4. Zamocuj podstawę na ścianie, używając co najmniej czterech wkrętów o średnicach będących odpowiednikiem 8 mm (przygotowanych oddzielnie).
     Wypoziomuj podstawę przy użyciu poziomicy.

     • Montaż standardowy
      * Wkręć cztery wkręty w otwory na wkręty na adapterze podstawy zamocowanym na podstawie.

      [A]
      Podstawa
      [I]
      Adapter podstawy
      Ilustracja przedstawiająca miejsca, w których zostaną zamontowane elementy A i I przy montażu standardowym
     • Montaż o małej grubości
      * Wkręć cztery wkręty w otwory na wkręty na podstawie.

      [A]
      Podstawa
      Ilustracja przedstawiająca miejsce, w którym zostanie zamontowany element A przy montażu o małej grubości
  4. Mocowanie elementów do telewizora

   * Poniższa procedura dotyczy montażu telewizora na ścianie bezpośrednio po wypakowaniu go z kartonu. Aby zainstalować na ścianie telewizor z przymocowaną podstawą, należy zapoznać się z instrukcją przygotowania i instrukcją obsługi uchwytu ściennego.
   1. Zdejmij okładzinę i wkręć z tyłu telewizora śrubę do montażu na ścianie „WM” dostarczoną z telewizorem (seria A9F_AF9).
   2. Wykręć śruby z tyłu telewizora.

    Wykręć cztery śruby z tyłu telewizora.
    * Umieść wykręcone śruby w bezpiecznym miejscu, razem z instrukcją obsługi.

   3. Przymocuj do telewizora akcesoria do uchwytu ściennego.
    1. Przymocuj krążek i śruby (+PSW 6×20). Starannie dokręć śruby, aby wyeliminować luzy.

    2. Przymocuj pasek i element dystansujący odpowiednimi śrubami (montaż standardowy: +PSW 6×50, montaż o małej grubości: +PSW 6×20).

     • Montaż standardowy
      [B]
      Krążek
      [C]
      Śruby (+PSW 6×20)
      [F]
      Pasek
      [K]
      Element dystansujący (60 mm)
      [L]
      Śruby (+PSW 6×50)
      Ilustracja przedstawiająca miejsca, w których zostaną zamontowane elementy B i C, a następnie F, K i L przy montażu standardowym
     • Montaż o małej grubości
      [B]
      Krążek
      [C]
      Śruby (+PSW 6×20)
      [F]
      Pasek
      [E]
      Element dystansujący (20 mm)
      Ilustracja przedstawiająca miejsca, w których zostaną zamontowane elementy B i C, a następnie F i E przy montażu o małej grubości
   4. Podłącz przewody do telewizora.

    Podłącz przewód zasilający, przewód antenowy i przewody HDMI przed zainstalowaniem telewizora na ścianie. Po zainstalowaniu telewizora na ścianie nie będzie można podłączyć przewodów. Należy je podłączyć przed zainstalowaniem telewizora na ścianie.

    UWAGA:
    Wybór montażu o małej grubości może ograniczyć dostęp do wejść z tyłu urządzenia.

  5. Mocowanie telewizora do uchwytu

   UWAGA:
   Telewizor muszą chwytać przynajmniej dwie osoby. Przy przenoszeniu telewizora nie wolno chwytać powierzchni panelu rękami ani jej mocno ściskać.
   Obraz ukazujący sposób noszenia panelu. Chwytanie powierzchni panelu może spowodować pęknięcie ekranu

   1. Zamontuj telewizor na adapterze podstawy (montaż standardowy) lub podstawie (montaż o małej grubości).
    1. Starannie nałóż krążek znajdujący się z tyłu telewizora, dopasowując go do otworów na adapterze podstawy lub podstawie.

     • Montaż standardowy
      [B]
      Krążek
      [F]
      Pasek
      [K]
      Element dystansujący (60 mm)
      Ilustracja przedstawiająca zakładanie telewizora i dopasowywanie go do otworów na adapterze podstawy przy montażu standardowym.
     • Montaż o małej grubości
      [B]
      Krążek
      [E]
      Element dystansujący (20 mm)
      [F]
      Pasek
      Ilustracja przedstawiająca zakładanie telewizora i dopasowywanie go do otworów na podstawie przy montażu o małej grubości.
    2. Sprawdź, czy krążek prawidłowo dochodzi do końców rowków w adapterze podstawy lub podstawie.

   2. Zabezpiecz dół telewizora przed kołysaniem.

    Przymocuj pasek do ściany, tak aby nie był on luźny, po czym zamocuj go śrubą o średnicy będącej odpowiednikiem 5 mm (przygotowaną oddzielnie).
    * Lekko pociągnij dół ekranu do przodu, aby sprawdzić, czy dolny brzeg nie unosi się do przodu.
    Gdyby tak się stało, zamocuj go ponownie tak, aby pasek nie miał luzu.

    Montaż standardowy Montaż o małej grubości
    [F]
    Pasek
    Obraz boku telewizora (F: pasek zabezpieczający zamocowany śrubą)
    [F]
    Pasek
    Obraz boku telewizora (F: pasek zabezpieczający zamocowany śrubą)

    Sprawdzenie, czy telewizor został dokładnie przymocowany do ściany, jest ostatnim etapem montażu.
    Życzymy przyjemnego oglądania obrazu na telewizorze BRAVIA tworzącym harmonijną całość ze ścianą.