Identyfikator artykułu : 00243671 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2020

Usunięcie funkcji Backup - Powered by Amazon z menu aplikacji Album z dniem 31 marca 2020 r.

Kiedy z menu aplikacji Album usunięta zostanie funkcja Backup - Powered by Amazon? / Czy po usunięciu funkcji Backup - Powered by Amazon z menu aplikacji Album nadal będzie można używać aplikacji Amazon Photos? / Jak uzyskać dostęp do kopii zapasowej zdjęć, gdy funkcja zostanie usunięta?

    31 marca 2020 r. z menu aplikacji Album została usunięta funkcja Backup - Powered by Amazon. Wydana zostanie nowa wersja aplikacji Album, bez łącza do funkcji Backup - Powered by Amazon. Mimo usunięcia łącza z menu aplikacji Album nadal można korzystać z usługi Amazon Photos. Będą one dostępne za pośrednictwem strony internetowej Amazon Drive lub aplikacji Amazon Photos w urządzeniu.

    Uwaga! Wsparcie funkcji Backup - Powered by Amazon zakończyło się 1 kwietnia 2020 r.