Identyfikator artykułu : 00235753 / Ostatnia modyfikacja : 24.09.2020Drukowanie

Co to są porady fotograficzne?

  Wbudowane w aparat porady fotograficzne pomagają uniknąć typowych błędów, na przykład zasłonięcia obiektywu palcem lub nadmiernego zbliżenia się do obiektu. Funkcja ta jest oparta na pogłębionym uczeniu się z bazy danych, w której zebrane są typowe błędy w użyciu aparatu. Porada fotograficzna pojawia się w małym wyskakującym okienku przy fotografowaniu zarówno głównym, jak i przednim aparatem. Funkcja ta nie działa przy nagrywaniu filmów.

  Przed zrobieniem zdjęcia porada fotograficzna poinformuje, że:

  • Obiektyw jest przypadkowo zasłonięty palcem.
  • Światło jest za słabe, co uniemożliwia prawidłowe działanie systemu AF.
  • Aparat znajduje się za blisko fotografowanego motywu, co uniemożliwia prawidłowe działanie systemu AF.

  Uwaga: porada fotograficzna o systemie AF pojawia się tylko przy używaniu głównego aparatu z obiektywem x1 (26 mm) lub x2 (52 mm). 

  Po zrobieniu zdjęcia porada fotograficzna poinformuje, że:

  • Obiektyw został przypadkowo zasłonięty palcem.
  • Fotografowana osoba miała zamknięte oczy.
  • Drgania aparatu spowodowały zamazanie obrazu.

  Po kliknięciu szczegółów porady pojawi się wyjaśnienie, co się nie udało, i wskazówki pomagające uzyskać lepszy rezultat na następnym zdjęciu.

  Aby uniknąć zamazania obrazu z powodu drgań aparatu, trzymaj aparat stabilnie i wybierz opcję Zamknij lub Usuń

  Porada fotograficzna jest domyślnie wyświetlana zarówno przed zrobieniem zdjęcia, jak i po zrobieniu. Można zmienić to ustawienie lub wyłączyć tę funkcję.

  Aby zmienić sposób wyświetlania porady fotograficznej lub wyłączyć tę funkcję

  1. Odszukaj i stuknij opcje Aparat →  Ustawienia Pokaż porady fotograficzne.
  2. Zmień ustawienie zgodnie z własnymi preferencjami.