Identyfikator artykułu : 00233378 / Ostatnia modyfikacja : 15.10.2019Drukowanie

Motionflow XR i X-Motion Clarity — co to takiego?

  Co to jest Motionflow XR?

  Oko ludzkie dostrzega małe różnice w położeniu obiektów na kolejnych klatkach obrazu telewizyjnego, które odbiera jako nieznaczną niestabilność obrazu.

  Ta niestabilność lub ruchy są najmocniej zauważalne przy oglądaniu szybko poruszających się obiektów, których położenie znacząco się zmienia w kolejnych klatkach. Dzięki zwiększeniu liczby klatek wyświetlanych w każdej sekundzie obraz na telewizorze staje się płynniejszy i bardziej naturalny.

  Podawana w hercach (Hz) częstotliwość własna panelu (nazywana także częstotliwością odświeżania) oznacza liczbę obrazów, które panel może wyświetlać w ciągu sekundy. Funkcja Motionflow XR łączy częstotliwość własną panelu z innymi technikami, dzięki czemu obraz staje się bardziej płynny i naturalny:

  • Wstawianie klatek: powoduje generowanie nowych klatek ze skompensowanym ruchem i wstawianie ich między klatki obrazu telewizyjnego
  • Sterowanie podświetleniem LED: pozwala sterować podświetleniem panelu w celu zwiększenia ostrości obrazu
  • Image Blur Reduction: kompensuje zamazanie obrazu poprzez oczyszczanie obiektów w celu zwiększenia ich ostrości

  W zależności od modelu telewizora technologia Motionflow XR może pracować przy częstotliwości do 1200 Hz. Wartości dla określonej serii telewizorów można sprawdzić w sekcji Dane techniczne i charakterystyka na stronie z opisem produktu.

  Działanie funkcji Motionflow można dostosować, wchodząc do menu ustawień [Obraz].


  Co to jest X-Motion Clarity?

  Im większy ekran, tym większe znaczenie dla płynności i naturalności obrazu ma odpowiednia reprodukcja szybkiego ruchu. W przeszłości szybko poruszające się obiekty wyglądały na rozmazane, co wynikało z nieuniknionego spadku jasności. Wprowadziliśmy wówczas technologię X-Motion Clarity, będącą rozwinięciem technologii Motionflow XR.

  Dzięki X-Motion Clarity obraz jest płynny, jasny i wyraźny. Technologia ta steruje poszczególnymi „mignięciami”, optymalizując ich długość i w razie potrzeby zwiększając jasność. Rezultat to płynnie i realistycznie ukazane szybkie akcje. Technologia X-Motion Clarity steruje jasnością, maksymalnie ją wydłużając. Obraz pozostaje zatem płynny i wyraźny, a jego jasność praktycznie nie ulega zmianie.

  Wartości dla określonej serii telewizorów można sprawdzić w sekcji Dane techniczne i charakterystyka na stronie z opisem produktu. Aby zobaczyć technologię X-Motion Clarity w działaniu, obejrzyj ten film.