Identyfikator artykułu : 00236068 / Ostatnia modyfikacja : 22.06.2022Drukowanie

Podczas rozmowy telefonicznej słychać odgłosy pocierania.

Rozmówca słyszy dużo hałasów.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Odgłosy pocierania podczas rozmowy telefonicznej mogą być spowodowane ocieraniem się mikrofonu urządzenia o ubranie lub inne przedmioty. Aby tego uniknąć, chroń mikrofon [A] z tyłu pilota przed ocieraniem o dowolny przedmiot.


    Ilustracja umiejscowienia mikrofonu (A)

    1. Mikrofon