Identyfikator artykułu : 00229607 / Ostatnia modyfikacja : 03.07.2019

Niewłaściwe wyświetlanie ustawienia daty — 4 lipca 2019 r.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Dziękujemy za zainteresowanie produktami firmy Sony.

Wykryliśmy, że w pewnych produktach pojawił się problem uniemożliwiający wyświetlenie właściwej daty wyznaczenia pozycji GPS. Jest on spowodowany zjawiskiem „cykliczności numeracji tygodni GPS”: po 1024 tygodniach numer tygodnia w dacie przesyłanej przez satelity GPS z powrotem zmienia się na 0. Zjawisko to wystąpiło po raz pierwszy 7 kwietnia 2019 r. (czasu japońskiego) i spowodowało błędy w rozpoznawaniu informacji o dacie GPS, a w rezultacie niezamierzoną zmianę daty. Nieprawidłowo zaczęła też działać funkcja automatycznego nastawiania godziny.

Problem ten dotyczy wszystkich cyfrowych kamer wideo Handycam®, lornetek cyfrowych z funkcją nagrywania, aparatów cyfrowych z wymiennymi obiektywami α™ (Alpha™) i cyfrowych aparatów fotograficznych Cyber-shot® z lat 2010–2013. Lista tych modeli zamieszczona jest w sekcji [Produkty i kategorie, których dotyczy ten artykuł].

Aby uniknąć tego problemu, przed ponownym użyciem produktu należy wyłączyć funkcję automatycznego nastawiania godziny i ponownie nastawić datę i godzinę. Pragniemy zapewnić, że funkcje wyznaczania pozycji GPS i automatycznego korygowania strefy czasowej działają prawidłowo.

Przepraszamy za zwłokę w publikacji tej informacji.

Przepraszamy także za ewentualne niedogodności. Mamy nadzieję, że nadal będą Państwo korzystać z produktów Sony.