Identyfikator artykułu : 00239842 / Ostatnia modyfikacja : 03.02.2022Drukowanie

Nie mogę włączyć funkcji kodeka AAC w soundbarze

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli urządzenie Bluetooth podłączone do soundbara HT-X8500 nie obsługuje kodeka audio AAC, w soundbarze nie będzie można włączyć funkcji tego kodeka.
  Sprawdź w danych technicznych lub instrukcji obsługi urządzenia Bluetooth, czy obsługuje ono kodek AAC.

  Funkcji kodeka AAC nie można także włączyć i wyłączyć wtedy, gdy soundbar jest już podłączony do urządzenia Bluetooth. Jej ustawienie można zmienić tylko po wyłączeniu funkcji Bluetooth w soundbarze.

  Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth

  Naciśnij i przez ponad 10 sekund prztrzymaj przyciski Przycisk zasilania (zasilania), Przycisk wejścia (wejścia) i – (zmniejszania głośności).

  • Jeśli funkcja Bluetooth jest włączona, migać będą wskaźniki HDMI®BLUETOOTH.
  • Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, migać będą wskaźniki Dolby ATMOS (Dolby) ATMOSDTS:X.