Identyfikator artykułu : 00228278 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Sony Bravia Cashback

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sony Bravia Cashback

 

Spis treści

1. Jakie są zasady udzielania rabatów promocyjnych cashback?. 1

2. Jak długo potrwa promocja?. 1

3. Gdzie znajdę nazwę modelu i numer seryjny?. 1

4. Które modele są objęte promocją?. 1

5. Jak mogę wziąć udział w tej promocji?. 1

6. Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?. 2

7. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu, nazwę modelu oraz numer seryjny?. 2

8. Dlaczego muszę przesłać numer seryjny modelu wycięty z pudełka?. 2

9. Jakie wymogi musi spełniać dowód zakupu?. 2

10. Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji. 3

11. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że nie został rozpoznany numer seryjny. 3

12. W jakim formacie powinny być zapisane załaczniki w procesie rejestracji zgłoszenia, oraz czy są ogarniczenia wielkości plików?. 3

13. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?. 3

14. Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?. 3

15. Czy Sony może zrobić dla mnie wyjątek jeżeli produkt został zakupiony kilka dni przed lub po zakończeniu promocji?. 3

16. Wysłałam(-em) dowód zakupu pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie rabatu promocyjnego cashback. 3

17. Wysłałam(-em) jeden wniosek w sprawie 3 produktów, ale rabat promocyjny cashback przyznany został tylko na jeden produkt. Co się stało?. 4

18. Nie otrzymałam (-em) wiadomości e-mail ze statusem mojego zgłoszenia, jak mogę go sprawdzić?. 4

19. Mam problem z zarejestrowaniem mojego wniosku. Co zrobić?. 4

20. Co się dzieje z moimi danymi osobowymi?. 4

 

1. Jakie są zasady udzielania rabatów promocyjnych cashback?

"Zakup wybranych produktów w okresie od 7 czerwca 2019 do 31 lipca 2019 do godziny 23:59 (włącznie) uprawnia do otrzymania rabatu promocyjnego cashback. Aby skorzystać z promocji, wystarczy zarejestrować się przez Internet oraz zaakceptować regulamin promocji. Po zweryfikowaniu przekazanych danych wymagane będzie jeszcze przesłanie dowodu zakupu, dlatego prosimy o przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.

 

UWAGA: Promocją Cashback objęte są tylko wybrane produkty. "

2. Jak długo potrwa promocja?

"Zakup wybranych produktów dokonany między 7 czerwca 2019 a 31 lipca 2019 do godziny 23:59 (włącznie) można zgłosić na naszej stronie internetowej w okresie od

22 czerwca 2019 do 30 sierpnia 2019 do godziny 23:59 (włącznie). Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą przyjmowane.

Prośby o zwrot należy składać online po 15 dniach od daty zakupu."

3. Gdzie znajdę nazwę modelu i numer seryjny?

Szczegóły podano na stronie „Jak znaleźć numer seryjny urządzenia”.

4. Które modele są objęte promocją?

Listę modeli objętych promocją cashback zamieszczono poniżej.

Nazwa

Produkt

Rabat promocyjny cashback (PLN)

TV LCD 75" 4K

75XG9505

1500

TV LCD 65" 4K

65XG9505

1000

TV LCD 55" 4k

55XG9505

500

TV OLED 65" 4K

65AG9

1000

TV OLED 55" 4K

55AG9

1000

TV OLED 65" 4K

65AG8

1000

TV OLED 55" 4K

55AG8

1000

 

5. Jak mogę wziąć udział w tej promocji?

"Aby wziąć udział w tej promocji, należy:

• zakupić jeden z wybranych produktów w okresie 7 czerwca 2019 do 31 lipca 2019 do godziny 23:59 (włącznie),

• wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej http://www.sony.pl/cashback/TV w terminie od 22 czerwca 2019 do 30 sierpnia 2019 do godziny 23:59,

• upewnić się, że podany został prawidłowy numer seryjny,

• podać dane rachunku bankowego,

• przesłać prawidłowy dowód zakupu oraz zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z oryginalnego opakowania,

• zaakceptować regulamin zamieszczony na stronie."

6. Co dzieje się po otrzymaniu informacji o przyznaniu rabatu promocyjnego cashback?

Weryfikujemy i potwierdzamy poprawność dowodu zakupu, po czym przesyłamy do banku zlecenie przelewu. Po spełnieniu wszystkich kryteriów przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni. W razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

7. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu, nazwę modelu oraz numer seryjny?

Dowód zakupu jest niezbędny do sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymogi zawarte w regulaminie promocji. Pozwoli to na zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów. Dzięki numerowi seryjnemu możemy sprawdzić, czy nabyty produkt kwalifikuje się do udziału w promocji.

8. Dlaczego muszę przesłać numer seryjny modelu wycięty z pudełka?

Numer seryjny wycięty z pudełka pomaga zapobiec sytuacji w której model został zwrócony do sklepu od razu po złożeniu wniosku o rabat promocyjny cashback bądź numer seryjny modelu został sfotografowany w sklepie by uzyskać rabat promocyjny cashback. Uszkodzone pudełko modelu nie pozbawia Cię gwarancji.

9. Jakie wymogi musi spełniać dowód zakupu?

"Akceptowalny dowód zakupu powinen spełniać zawierać poniższe elementy:

1- Nazwa sklepu.

2- Data dokonania zakupu.

3- Nazwa zakupionego produktu.

4- Numer NIP sklepu.

Twój wniosek może zostać odrzucony jeśli dołączony dowód zakupu nie będzie posiadał powyższych elementów."

10. Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji.

Promocją objęte są tylko wybrane modele zakupione w dniach od 1 maja 2019 do 31 lipca 2019r. (włącznie). Prosimy o sprawdzenie, czy zarówno data zakupu, jak i zakupiony model są zgodne z regulaminem promocji.

11. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że nie został rozpoznany numer seryjny.

Prosimy o sprawdzenie, czy w podanym numerze seryjnym nie ma błędu. Jeśli wpisany numer seryjny jest prawidłowy, posiadany model może nie być objęty tą promocją.

12. W jakim formacie powinny być zapisane załaczniki w procesie rejestracji zgłoszenia, oraz czy są ogarniczenia wielkości plików?

Twoje załączniki nie powinny przekraczać 5 MB. Możesz załączać tylko pliki JPG, PNG lub PDF.

13. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości. Pozwoli to nam zweryfikować możliwość udziału w promocji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni nie możemy zagwarantować przekazania rabatu promocyjnego cashback.

14. Jak długo będę czekać na przekazanie rabatu promocyjnego cashback?

Jeśli wniosek spełnia wymagania zawarte w regulaminie promocji, przekazanie rabatu promocyjnego Cashback nastąpi w ciągu 28 dni. W razie gdyby dotrzymanie tego terminu było niemożliwe, zostanie on przekazany jak najszybciej w terminie późniejszym.

15. Czy Sony może zrobić dla mnie wyjątek jeżeli produkt został zakupiony kilka dni przed lub po zakończeniu promocji?

Rozpatrywane będą jedynie wnioski które dotyczą zakupów dokonanych w okresie wskazanym w regulaminie.

16. Wysłałam(-em) dowód zakupu pocztą na adres podany mi przez dealera i jak dotąd nie otrzymałam(-em) żadnej informacji w sprawie rabatu promocyjnego cashback.

W takim przypadku wniosek nie zostanie niestety uznany za prawidłowy do czasu dokonania zgłoszenia na stronie internetowej, która umożliwia załączenie dowodu zakupu, lub przesłania dowodu zakupu w odpowiedzi na wiadomość e-mail zawierającą kod uczestnictwa. Wnioski przesłane pocztą nie będą przyjmowane.

17. Wysłałam(-em) jeden wniosek w sprawie 3 produktów, ale rabat promocyjny cashback przyznany został tylko na jeden produkt. Co się stało?

W naszej witrynie każde zgłoszenie musi być dokonywane oddzielnie. Po pomyślnym przesłaniu wniosku pojawi się przycisk „Zgłoś następny produkt”, pozwalający na przesłanie wniosku w sprawie kolejnego produktu.

18. Nie otrzymałam (-em) wiadomości e-mail ze statusem mojego zgłoszenia, jak mogę go sprawdzić?

Wiadomość e-mail jest wysyłana automatycznie po zarejestrowaniu wniosku, kolejna po jego akceptacji. Jeżeli potrzebujemy od Ciebie dodatkowych informacji otrzymasz osobną wiadomośc e-mail. Sprawdź czy nasza wiadomość nie utknęła w spamie. Niemniej zawsze możesz skorzystać z tego linku aby sprawdzić status swojego wniosku, podając numer zgłoszenia który otrzymałaś (-eś) w pierwszej wiadomości automatycznej.

19. Mam problem z zarejestrowaniem mojego wniosku. Co zrobić?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta korzystając z tego linku aby skorzystać z pomocy przy rejectracji lub zgłosić napotkane problemy.

20. Co się dzieje z moimi danymi osobowymi?

Aby poznać szczegóły naszej polityki prywatności i sposobu przetwarzania danych osobowych skorzystaj z tego linku.