Identyfikator artykułu : 00240206 / Ostatnia modyfikacja : 24.04.2024Drukowanie

Brak ikony Settings (Ustawienia) i ikon źródeł na radioodtwarzaczu samochodowym

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Naciśnij przycisk HOME na radioodtwarzaczu samochodowym, aby wyświetlić główny ekran i ikony źródeł.

   xav-ax5000 przycisk home

  2. Po wyświetleniu głównego ekranu przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić ikonę Settings (Ustawienia).

   przesuń xav-ax5000 w lewo