Identyfikator artykułu : 00227994 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Student Cashback Digital Imaging PL

  Promocja Studenckie Rabaty FotoVideo (“Promocja dla studentów”)

   

   

   

  1. Jak skorzystać z promocji?. 1
  1. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu i kod rabatowy?. 2
  1. Dlaczego muszę przesłać nazwę modelu i numer seryjny?. 2
  1. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że numer seryjny nie został rozpoznany. Dlaczego? 2
  1. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?. 3
  1. Przesłałem dowód zakupu (i inne dokumenty) na adres do korespondencji, który podał mi lokalny sprzedawca. Z moim zgłoszeniem nic się jednak nie dzieje... 3
  1. Mimo dokonania zgłoszenia trzech (3) produktów, rabat promocyjny cashback przysługuje mi tylko na jeden (1) produkt. Dlaczego nie mogę go uzyskać na pozostałe produkty?. 3

   

  1. Jak skorzystać z promocji?

   

  KROK 1

   

  Aby otrzymać rabat promocyjny cashback, kup jeden z modeli objętych promocją u dealera uczestniczącego w promocji. Zakupu należy dokonać w okresie od 24 maja do 27 października 2019 r.

   

   

  KROK 2

   

  Zarejestruj się na Platformie studenckiej Sony (https://students.sony.eu/). Podczas rejestracji wymagane będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego status studenta (np. skan legitymacji studenckiej). Po poprawnym zarejestrowaniu na adres e-mail otrzymasz kod rabatowy potrzebny przy rejestrowaniu zgłoszenia o rabat cashback.

   

   

  KROK 3

   

  Wejdź na stronę internetową kampanii (https://sony.pl/students/) i kliknij przycisk „Otrzymaj zwrot pieniędzy”, aby dokonać rejestracji. Zgłoszeń należy dokonywać przez Internet nie wcześniej niż po trzydziestu (30) dniach od zakupu i nie później niż 31 grudnia 2019 r. Zgłoszenia niespełniające tych warunków nie zostaną przyjęte.

   

  Przykład:

  Klient zakupił aparat RX100M6 17 czerwca 2019 r., w czasie obowiązywania promocji uprawniającej do otrzymania rabatu cashback w wysokości 550 złotych. Klient ten może dokonać zgłoszenia w okresie od 17 lipca do 31 grudnia. Nie zostaną natomiast przyjęte zgłoszenia dokonane przed 17 lipca (przed upływem 30 dni od zakupu) lub po 31 grudnia (po terminie przyjmowania zgłoszeń).

   

   

   

  KROK 4

   

  Zaloguj się na konto MySony lub je utwórz, a następnie wypełnij formularz kampanii, podając następujące dane:

   

   

  · Informacje o produkcie: model, numer seryjny oraz datę i miejsce zakupu

   

  · Dane osobowe: imię i nazwisko, adres mail, adres do korespondencji, dane rachunku bankowego i numer telefonu

   

  · Dokument potwierdzający zakup i kod rabatowy wygenerowany na Platformie studenckiej Sony

   

  · Zdjęcie numeru seryjnego wyciętego z pudełka

   

   

  Po wprowadzeniu tych informacji kliknij przycisk „Wyślij”.

   

   

   

   

  KROK 5

   

  Po wysłaniu formularza pojawi się strona z potwierdzeniem, a na podany adres mailowy wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację. Wiersz tematu tej wiadomości będzie zawierał 8‑cyfrowy kod rejestracji. Kod ten pełni rolę numeru referencyjnego w przypadku pytań dotyczących kampanii.

   

   

   

  KROK 6

   

  Jeśli zgłoszenie spełnia wymogi zawarte w regulaminie promocji, przekazanie rabatu promocyjnego cashback nastąpi w ciągu 28 dni od weryfikacji zgłoszenia. Status zgłoszenia dotyczącego rabatu promocyjnego cashback można sprawdzić, klikając łącze „Sprawdź status zgłoszenia” na stronie głównej kampanii.

   

   

   

   

  2. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu i kod rabatowy?

  Dowód zakupu i kod rabatowy są niezbędne do sprawdzenia, czy zgłoszenie spełnia wymagania zawarte w regulaminie promocji.

   

   

  3. Dlaczego muszę przesłać nazwę modelu i numer seryjny?

  Pozwoli to na zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów. Dzięki numerowi seryjnemu możemy sprawdzić, czy nabyty produkt kwalifikuje się do udziału w promocji.

   

   

   

  4. Na stronie internetowej pojawia się informacja, że numer seryjny nie został rozpoznany. Dlaczego?

  Prosimy o sprawdzenie, czy w podanym numerze seryjnym nie ma błędu. Jeśli jest on poprawny, posiadany model może nie być objęty tą promocją.

   

   

   

  5. Co należy zrobić po otrzymaniu wiadomości, że zgłoszenie jest niekompletne?

  Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości. Pozwoli to nam zweryfikować możliwość udziału w promocji. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 10 dni nie możemy zagwarantować przekazania rabatu promocyjnego cashback.

   

  6. Przesłałem dowód zakupu (i inne dokumenty) na adres do korespondencji, który podał mi lokalny sprzedawca. Z moim zgłoszeniem nic się jednak nie dzieje...

  Nie można dokonać zgłoszenia tradycyjną pocztą. Prosimy o zalogowanie się lub zarejestrowanie on‑line i przekazanie wymaganych informacji drogą elektroniczną (patrz „KROK 3”).

   

   

   

  7. Mimo dokonania zgłoszenia trzech (3) produktów, rabat promocyjny cashback przysługuje mi tylko na jeden (1) produkt. Dlaczego nie mogę go uzyskać na pozostałe produkty?

  Zgłoszeń na naszej stronie internetowej należy dokonywać pojedynczo. Po dokonaniu jednego zgłoszenia można dodać następne. Aby zgłosić następny produkt, kliknij przycisk „Zgłoś kolejny produkt”.

   

  UWAGA: jeden klient może dokonać maksymalnie trzech zgłoszeń (i tylko jednego zgłoszenia na produkt).