Identyfikator artykułu : 00227035 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Dla klientów aktualizujących wewnętrzne oprogramowanie aparatu ILCE-9 z wersji 4.10 lub wcześniejszej

  Aktualizacja ma bardzo szeroki zakres. Wprowadza dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności cenionego systemu AF i szereg nowych funkcji ułatwiających fotografowanie, oglądanie i dostosowywanie działania.

  UWAGA: Przed wykonaniem aktualizacji należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej korzyściami i zmianami.


   Najważniejsze uwagi

  UWAGA: Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji.

  • Inicjalizacja ustawień aparatu

   Ponieważ aktualizacja powoduje dodanie nowych funkcji i wprowadzenie istotnych zmian w specyfikacji, inicjalizowane są wszystkie ustawienia aparatu. W przypadku zapisu ustawień aparatu z oprogramowaniem systemowym (firmware) w wersji 4.10 lub wcześniejszej na kartę pamięci, przy użyciu funkcji Pamięć (Ustawienia fotograf.1 / Ustawienia fotograf.2), ustawień tych nie można przywrócić po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego (firmware) do wersji 5.00 lub nowszej. Zalecamy zanotowanie często używanych ustawień aparatu i innych ważnych informacji przed wykonaniem aktualizacji.
  • Zmiany w strukturze MENU

   Ponieważ dodano i usunięto funkcje aparatu, odpowiednio zmieniono strukturę ustawień pojawiających się po naciśnięciu przycisku MENU. Zalecamy zapoznanie się ze strukturą menu przed przystąpieniem do zdjęć.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach, kliknij tutaj.
  • Dodane funkcje i zmiany w specyfikacji

   Dodano funkcje zoptymalizowane do różnych środowisk pracy. Z tego powodu zmieniono nazwy funkcji i sposoby obsługi. Oprócz tego usunięto pewne funkcje. Przed instalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
   Aby poznać zmiany w funkcjach wprowadzane w ramach tej aktualizacji, kliknij tutaj.