Identyfikator artykułu : 00227035 / Ostatnia modyfikacja : 15.05.2019

Dla klientów aktualizujących wewnętrzne oprogramowanie aparatu ILCE-9 z wersji 4.10 lub wcześniejszej

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aktualizacja ma bardzo szeroki zakres. Wprowadza dodatkowe rozszerzenia funkcjonalności cenionego systemu AF i szereg nowych funkcji ułatwiających fotografowanie, oglądanie i dostosowywanie działania.

UWAGA: Przed wykonaniem aktualizacji należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej korzyściami i zmianami.


 Najważniejsze uwagi

UWAGA: Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji.

 • Inicjalizacja ustawień aparatu

  Ponieważ aktualizacja powoduje dodanie nowych funkcji i wprowadzenie istotnych zmian w specyfikacji, inicjalizowane są wszystkie ustawienia aparatu. W przypadku zapisu ustawień aparatu z oprogramowaniem systemowym (firmware) w wersji 4.10 lub wcześniejszej na kartę pamięci, przy użyciu funkcji Pamięć (Ustawienia fotograf.1 / Ustawienia fotograf.2), ustawień tych nie można przywrócić po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego (firmware) do wersji 5.00 lub nowszej. Zalecamy zanotowanie często używanych ustawień aparatu i innych ważnych informacji przed wykonaniem aktualizacji.
 • Zmiany w strukturze MENU

  Ponieważ dodano i usunięto funkcje aparatu, odpowiednio zmieniono strukturę ustawień pojawiających się po naciśnięciu przycisku MENU. Zalecamy zapoznanie się ze strukturą menu przed przystąpieniem do zdjęć.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach, kliknij tutaj.
 • Dodane funkcje i zmiany w specyfikacji

  Dodano funkcje zoptymalizowane do różnych środowisk pracy. Z tego powodu zmieniono nazwy funkcji i sposoby obsługi. Oprócz tego usunięto pewne funkcje. Przed instalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
  Aby poznać zmiany w funkcjach wprowadzane w ramach tej aktualizacji, kliknij tutaj.