Identyfikator artykułu : 00226764 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Jak przełączyć wejście sygnału pilotem

    Naciśnięcie przycisku INPUT na pilocie powoduje przejście do menu wejścia źródła sygnału. Z tego menu można wybrać wejście, które ma być źródłem obrazu. Do wyboru są różne źródła, takie jak telewizja, urządzenia podłączone przez łącze HDMI czy napęd USB.

    Można także użyć opcji Edycja w menu, aby dodać często używane aplikacje, takie jak Netflix czy YouTube. Oprócz tego można usunąć rzadko używane wejścia i aplikacje, aby dostosować menu do własnych potrzeb.

    Chcesz zobaczyć przykład? Oto on!