Identyfikator artykułu : 00268452 / Ostatnia modyfikacja : 08.08.2023Drukowanie

Jak przenieść pobrane aplikacje z telewizora do urządzenia pamięci masowej USB

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Możesz przenieść pobrane aplikacje do urządzenia pamięci masowej USB, aby zwiększyć ilość wolnej pamięci w urządzeniu z platformą Android TV™ (pewien zakres telewizorów z systemem Android).

  Przed rozpoczęciem

  • OSTRZEŻENIE! Jeśli sformatujesz urządzenie pamięci masowej USB, usunięte zostaną wszystkie zapisane w nim dane. Przed formatowaniem utwórz kopię zapasową ważnych danych.

  • Wykonanie tej procedury powoduje sformatowanie pamięci USB do użytku wyłącznie z telewizorem. Użycie jej z komputerem lub innymi urządzeniami może okazać się niemożliwe.
  • Pewnych aplikacji nie można przenosić do urządzenia pamięci masowej USB.

  Przenieś pobrane aplikacje

  1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do telewizora.
  2. Naciśnij przycisk HOME na dostarczonym pilocie.
  3. Wybierz opcję Ustawienia lub ikonę Ikona Ustawienia.
  4. W kategorii TV wybierz opcję Pamięć i resetowanie.
  5. Wybierz nazwę urządzenia pamięci masowej USB.
  6. Wybierz opcję Sformatuj jako urządzenie pamięci masowej lub Wymaż i sformatuj jako urządzenie pamięci masowej.
  7. Po zakończeniu formatowania naciśnij przycisk HOME.
  8. Wybierz opcję Ustawienia.
  9. Wybierz opcję Aplikacje.
  10. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść na urządzenie pamięci masowej USB.
  11. Wybierz urządzenie pamięci masowej USB spośród używanych pamięci masowych.
   • Aplikacja zostanie przeniesiona na urządzenie pamięci masowej USB.
   • Aby przenieść kolejną aplikację na urządzenie pamięci masowej USB, powtórz czynności 7–11.

  *Android TV jest znakiem towarowym Google LLC.