Identyfikator artykułu : 00225262 / Ostatnia modyfikacja : 18.04.2019

Aktualizacja oprogramowania systemowego (firmware) aparatu ILCE-9, wersja 5.00

Ta aktualizacja powoduje dodanie funkcji zoptymalizowanych do różnych środowisk pracy i wprowadza zmiany w specyfikacji. W rezultacie zmianie ulegają pewne aspekty obsługi aparatu i inne elementy.
Uprzejmie prosimy, aby przed wykonaniem aktualizacji zapoznać się z zamieszczoną poniżej listą najważniejszych zmian.


 Najważniejsze uwagi

UWAGA: Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można przywrócić poprzedniej wersji.

 • Inicjalizacja ustawień aparatu

  Ponieważ aktualizacja powoduje dodanie nowych funkcji i wprowadzenie istotnych zmian w specyfikacji, inicjalizowane są wszystkie ustawienia aparatu. W przypadku zapisu ustawień aparatu z oprogramowaniem systemowym (firmware) w wersji 4.10 lub wcześniejszej na kartę pamięci, przy użyciu funkcji Pamięć (Ustawienia fotograf.1 / Ustawienia fotograf.2), ustawień tych nie można przywrócić po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego (firmware) do wersji 5.00 lub nowszej. Zalecamy zanotowanie często używanych ustawień aparatu i innych ważnych informacji przed wykonaniem aktualizacji.
 • Zmiany w strukturze MENU

  Ponieważ dodano i usunięto funkcje aparatu, odpowiednio zmieniono strukturę ustawień pojawiających się po naciśnięciu przycisku MENU. Zalecamy zapoznanie się ze strukturą menu przed przystąpieniem do zdjęć.
  Aby uzyskać szczegółowe informacje o ustawieniach, kliknij tutaj.
 • Dodane funkcje i zmiany w specyfikacji

  Dodano funkcje zoptymalizowane do różnych środowisk pracy. Z tego powodu zmieniono nazwy funkcji i sposoby obsługi. Oprócz tego usunięto pewne funkcje. Przed instalowaniem aktualizacji należy zapoznać się z wprowadzonymi zmianami.
  Aby poznać zmiany w funkcjach wprowadzane w ramach tej aktualizacji, kliknij tutaj.

Oprogramowanie systemowe (firmware) aparatu można pobrać po wyrażeniu zgody na trzy powyższe informacje.Zmiany w funkcjach wprowadzane w ramach tej aktualizacji


Dodane funkcje i zmiany w specyfikacji

Przed instalowaniem aktualizacji zapoznaj się opisanymi poniżej zmianami. Jeśli podane są hiperłącza do przewodnika pomocniczego lub innych informacji, zapoznaj się również z tymi informacjami.

Fotografowanie

Przeglądanie

Dostosowywanie aparatu

Funkcje sieciowe


Usunięte funkcje

Przed instalowaniem aktualizacji zapoznaj się z poniższym opisem usuniętych funkcji. Jeśli podane są hiperłącza do przewodnika pomocniczego lub innych informacji, zapoznaj się również z tymi informacjami.

Usunięte funkcje