Identyfikator artykułu : 00238850 / Ostatnia modyfikacja : 22.01.2020Drukowanie

W trakcie konfiguracji początkowej pojawia się okno dialogowe z prośbą o zezwolenie na dostęp do informacji o lokalizacji.

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    W celu poprawy działania aplikacji Google, przy zakupie nowego telewizora pojawia się prośba o udostępnienie informacji o lokalizacji. Użytkownicy, którzy używali poprzedniej wersji systemu Android™ i zabronili w niej dostępu do lokalizacji wszystkim aplikacjom Google, zobaczą podczas konfiguracji początkowej następujący komunikat: „In a previous version of Android, you turned off access to your location for all Google apps. Turn it back on?” (W poprzedniej wersji systemu Android™ wyłączyłeś dostęp do lokalizacji wszystkim aplikacjom Google. Włączyć go z powrotem?) 

    Jeśli wyrażasz zgodę na udostępnianie aplikacjom Google informacji o lokalizacji, wybierz Tak.

    *Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.