Identyfikator artykułu : 00227375 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Włączenie kanału eARC powoduje zmianę przepływności wejściowego sygnału Linear PCM

    Kiedy w telewizorze włączony jest tryb eARC, maleje rozdzielczość sygnału Linear PCM. Ma to na celu ochronę treści. Przykładowo, wejściowy sygnał Linear PCM 192 kHz / 16 bitów z urządzenia HDMI® jest reprodukowany jako sygnał 48 kHz / 16 bitów

    Tryb ARC nie ogranicza przepływności sygnałów audio z urządzeń HDMI, ponieważ ograniczenia takiego mogą dokonać wewnętrzne systemy przetwarzania sygnału w telewizorze. eARC ogranicza wyjściową przepływność, bo w telewizorze nie zachodzi wewnętrzne przetwarzanie sygnału.